Magyar Magyar

Ostřihomská bazilika

Ostřihomská bazilikaOstřihomskáOkolí Budapešti

Ostřihom sehrála v dějinách Maďarska v mnoha ohledech klíčovou úlohu. Je rodištěm krále svatého Štěpána I., zakladatele země, jehož zásluhou se město stalo arcidiecézí a střediskem maďarské katolické církve. Od těch dob se město v malebném Dunajském ohbí stalo nejen církevním, ale i turistickým centrem.

Ostřihomská bazilika, která se tyčí na nejvyšším bodě města, je jednou z nejoblíbenějších pamětihodností. Katedrála o výšce 100 metrů vystavěná v klasicistním stylu je jedním z největších chrámů v Evropě a pravděpodobně největším v Maďarsku. Stavba fascinuje návštěvníky nejen svým exteriérem, ale i strhující historií.

Zhruba o tisíc let zpět

Výstavba monumentální budovy primaciální baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha se táhla 47 let a skončila v roce 1869. Dějiny baziliky však sahají mnohem dále. Podle zdrojů stál poblíž vůbec první kostel v Maďarsku. Původní kostel, který stál v místě baziliky a vystavěl ho zakladatel země, maďarský král svatý Štěpán, v roce 1180 shořel. Osud neušetřil ani jeho další předchůdce. V 16. století utrpěla tehdejší svatyně rány při útocích Turky, takže ji po pádu Ostřihomi zbourali a místo využívali jako mešitu. Během bitvy o znovudobytí hradu v roce 1594 ji téměř od základů zničila exploze. Pro příští generace se dochovala pouze Bakóczova kaple. Tu následně rozebrali na 1600 dílů, které opět sestavili uvnitř těla baziliky, kde je nyní ve své původní podobě.

 

Ani v této době neprobíhaly práce na této stavbě právě hladce. Výstavba se několikrát pozastavovala, aby se znovu přepracoval půdorys. V průběhu času byli dohledem nad pracemi pověřeni čtyři arcibiskupové a čtyři architekti, včetně známých jmen, jimiž jsou János Packh a József Hild. Ti prosluli jako výjimeční architekti své doby. Ferenc Liszt zkomponoval svou věhlasnou skladbu Missa Solemnis právě pro účely slavnostního vysvěcení baziliky v roce 1856 a na její interpretaci na ceremonii osobně dohlížel. Ve 2. světové válce se stala bazilika terčem smrtícího útoku. Dopadlo na ni asi 95 granátů a bomb, jimiž se poškodilo podloubí a kopule. Po zrestaurování v roce 2005 nabyla stavba svou původní okázalost, včetně působivého osvětlení. V prosinci roku 2018 se maďarská vláda rozhodla přistoupit k renovaci baziliky, která potrvá po příští čtyři roky, ale i přes tyto práce má veřejnost do baziliky nadále přístup.  

Dechberoucí zážitek pro potěchu očí

Ostřihomská bazilika je pozoruhodná i tím, že její hlavní průčelí směřuje na východ. Byl to totiž jediný způsob, jak docílit, aby vedl ke vstupu jen mírný svah. Z tohoto důvodu se svatyně oproti jiným kostelům nachází v západní části stavby směřující k Dunaji. Rozměry stavby a půdorys ve tvaru řeckého kříže skýtají možnost příjemného bloudění v obrovském podloubí a obdivovat kamenné erby a sochy. Poté, co jste si tuto monumentální stavbu dopodrobna prohlédli zvenčí, věnujte pozornost i jejímu interiéru. Do baziliky lze vstupovat dle osobní potřeby a na liturgické obřady zdarma. Platí se pouze za prohlídku krypty, katedrální pokladnice, sálu s panoramatickým výhledem a vyhlídku z kopule. 

Ve vstupní části vedoucí nahoru do sálu s panoramatickým výhledem jsou představena různá období výstavby katedrály. Pokochejte se panoramatickým výhledem na řeku Dunaj a občerstvěte se v kavárně v prostředním sálu. Třetí část nabízí interaktivní možnosti poučení o klíčových událostech z dějin baziliky. Dobrodruzi mohou vystoupat po 400 schodech na vyhlídku, na níž vás uvítají nádherné výhledy. Součástí pozoruhodných panoramat je i samotné město, most Márie Valérie, slovenské Štúrovo a Dunajské ohbí. Za příznivého počasí jsou viditelné také vrcholky Tater. Poté, co prozkoumáte jednotlivé části budovy, vezměte to procházkou od východního průčelí baziliky na náměstí sv. Štěpána (Szent István tér) a rozhodně si nenechte ujít návštěvu Hradního muzea Esztergom. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ