Magyar Magyar

Pannonhalmské arciopatství s tisíciletou historií a příroda v okolí

Pannonhalmské arciopatstvíPannonhalmaGyőr a Pannonhalma

Jedno z nedůležitějších národních pamětních míst, Pannonhalmské arciopatství s tisíciletou tradicí a jeho okolí, které se rozprostírá v pohraniční oblasti na severu Maďarska, je mimořádně významné i z hlediska světového dědictví. V roce 1996 bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Počátky své historie sahá až do období před více než tisíci lety a podle legendy se tady na kopci s trojúhelníkovým půdorysem narodil sv. Martin (biskup z Tours, který žil ve 4. století). V době římské byla tato oblast nejdůležitější vinařskou oblastí Panonské provincie. Legenda tvrdí také to, že právě tady skončily maďarské dobyvatelské výpady a právě zdejší kopce se staly místem odpočinku Arpáda, vůdce náčelníků maďarských kmenů, poté, co porazil moravského knížete Svatopluka I. Benediktinský klášter, který tady dosud stojí, založil v roce 996 na úsvitu křesťanského maďarského státu velkokníže Gejza, jehož syn, král a zakladatel státu svatý Štěpán, přispěl komunitě dalšími dary, a tak se klášter stal jednou z hlavních upomínek symbolického kroku vstříc Západu a křesťanství. 

Pannonhalmské arciopatství je výjimečným duchovním a kulturním střediskem země již přes 1000 let. Zachovalo si svou kontinuitu i v bouřlivých obdobích maďarských dějin, a to navzdory skutečnosti, že mniši byli po obsazení Turky po několikrát nuceni uprchnout a v době osvícenství Josef II., syn Marie Terezie, jejich řád rozpustil. Poté, co se v roce 1802 znovu sešli a zorganizovali, pověřil je panovník důležitým posláním spojeným se vzděláváním, které se v tamější klášterní internátní škole dodnes provozuje. Za desítiletí své kulturní mise řád shromáždil bohatou uměleckou a vědeckou kolekci, včetně knihovny s nejrozsáhlejší benediktinskou sbírkou na světě a archivu arciopatství, v němž je uložena zakládací listina opatství v Tihany z roku 1055, což je první známý psaný text obsahující slova a fráze v maďarštině (a vůbec ugrofinském jazyce). 

Klášterní komplex je výjimečný i z pohledu dějin architektury. Jde o jediný pozůstatek klášterní architektury v duchu klasické benediktinské tradice, který se v Maďarsku dochoval v neporušeném stavu. V arciopatství se harmonickým způsobem snoubí řada pozoruhodných architektonických stylů z minulého tisíciletí. Kromě nejstarších částí vystavěných v románském stylu (například křížová chodba a krypta) je k vidění i gotická bazilika a četné barokní a klasicistní prvky. 

Součástí kláštera, který v současné době obývá na 40 mnichů, je opět větší vinice a vinařství založené na tradicích sahajících až do doby římské. Navíc mniši vyrábějí různé bylinné extrakty a esence, díky jejichž kvalitě si vysluhují rostoucí reputaci. 

WONDERS OF HUNGARY: PANNONHALMA ARCHABBEYWe have launched a mini-series entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to part 12, in which we show you the stunning Archabbey in Pannonhalma.
Wonders of Hungary: Pannonhalma Archabbey
WOW Hungary - Győr and Pannonhalma
Wonders of Hungary: Nádasdy Mansion, Nádasdladány
Wonders of Hungary: Lake Bath Hévíz

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ