Magyar Magyar

Po stopách starých Římanů v Szombathely

Muzeum SavariaSzombathelyBük - Sárvár

Szombathely je jedním z nejstarších maďarských měst, a přestože nemůže v popularitě konkurovat Kőszegu nebo Sárváru, které jsou oblíbené pro své lázně, je v něm něco ojedinělého: památky z doby Římské říše. 

Římský předchůdce města Szombathely, Savaria, byla založena prvními osadníky Řimany v n. l. kolem roku 50. Byl prvním z římských předchůdců maďarských měst (Pécs, Buda, Sopron), které obdrželo hodnost města od císaře Claudia. Procházela jím také Jantarová stezka, obchodní cesta vedoucí ze severní Evropy do Středomoří, a to byl i vlastně důvod jeho vzniku, protože bylo potřeba postavit centrum na západním úseku panonské cesty. Ve městě byly postaveny kostely, zřízeny veřejné lázně a veřejné budovy a narodil se zde svatý Martin, jeden z velkých světců starověké Evropy (později vyrostl v Itálii). Rozkvět Savarie podle legendy ukončilo stěhování národů, když město dobyl hunský král Attila, ale svou roli v tom mohlo sehrát i ničivé zemětřesení, které přimělo obyvatele k útěku do Itálie. 

Návštěvníka proto nadchnou starobylé památky, kterých je v krajském sídle dostatek. Ty lze důkladně zmapovat během jedno až dvoudenní návštěvy. Muzeum Savaria, jedno z nejstarších a největších venkovských muzeí v zemi, má mimořádně bohatou římskou sbírku, ale nejznámější římskou památkou je určitě světoznámé Iseum. Svou velikostí jej na světě předčí pouze známé chrámy bohyně Eset v Alexandrii a Římě. Eset byla nejznámější egyptskou bohyní, ztělesněním ženskosti, manželské věrnosti, mateřské lásky, větru a navigace, zkrátka mnoha pozitivních věcí, a tak není divu, že se její kult rozšířil z tak vzdáleného koutu Římské říše až do Panonie. Mramorové rytiny svatyně byly objeveny náhodou; archeologické vykopávky začaly v roce 1955. Iseum je jedinečné tím, že bylo zrekonstruováno a je v něm umístěna expozice o dějinách náboženství (Archeologická dílna a výstava Iseum Savariense), kde jsou vystaveny nejdůležitější nálezy z vykopávek z let 1955‒1963 a mezi 2001‒2010, reliéfy na fasádě, kultovní sochy a rekvizity užívané při rituálech. Můžeme se dozvědět o kultu Eset a náboženských dějinách římské Panonie, ale také o soukromé sbírce starožitností z roku 1908, kterou shromáždila dvojice bratrů na cestě do Egypta a která poskytuje podklady pro pochopení Esetina kultu. 

Iseum má také poněkud zvláštní městský fenomén, výstavní prostor pod pobočkou banky OTP na Fő tér, který lze navštívit v rámci skupinových procházek a který odhaluje uliční části bývalého jižního centra města, 6 metrů širokou hlavní ulici a kanály pod ní. Klienti pobočky banky (čekající na vybavení) si mohou prosklenou podlahou prohlédnout bývalou římskou křižovatku a kanály. Hlavní náměstí je vlastně centrem Szombathely; pokud ho navštívíte, prohlédněte si secesní palác staré Spořitelny v Szombathely, který je dnes obchodním centrem. 

Největší souvislé antické pozůstatky Savarie lze obdivovat v Zříceninové zahradě (Romkert), pojmenované po archeologovi Istvánu Járdányi-Paulovicsovi, v sousedství katedrály. Zde stál monumentální palác, který navštěvovali i římští císaři. Vykopávky zahájené v roce 1932 odhalily ulice, obytné budovy, veřejné budovy, dílny, hrnčířské pece a také výjimečný mozaikový povrch. V Zříceninové zahradě se můžete projít po čedičové cestě, po které kdysi pochodovali římské sandály, prohlédnout si ruiny bývalé svatyně Merkura, zříceniny paláce a osmiboké lázně, nebo výstavu hrnčířství. 

Na Náměstí Dániela Berzsenyiho, vedle Zříceninové zahrady, si můžete prohlédnout další římské poklady ve velkolepé kryté expozici Sala Terrena. Slavnostní sál v přízemí Biskupského paláce je sám o sobě výstavním místem a je vyzdoben nádhernými malbami s antickými motivy. Zde jsou umístěny kameny ze Savarie, které vyšly na povrch při stavbě církevních budov v Szombathely a demolici středověkého hradu. Fragmenty sloupů a soch, jako i náhrobní nápisy byly vystaveny v Biskupském paláci již v roce 1784, čímž se Sala Terrena stala prvním archeologickým lapidáriem a muzeem v Maďarsku. Za návštěvu stojí také výstavy v dalších místnostech Biskupského paláce; pozdně barokní palác je jednou z pamětihodností města Szombathely. 

Szombathely je také domovem nejstaršího a nejdéle používaného veřejného hřbitova v zemi, kde byli pohřbeni Římané a první křesťané a na jehož území kdysi stál rodný dům svatého Martina; v Návštěvnickém centru svatého Martina, postaveném na jeho místě, jsou vystaveny římské i raně křesťanské relikvie. Pokud se chcete podívat na každodenní život v době Římské říše, navštivte Historický tematický park, kde si můžeme vyzkoušet, jaké to bylo žít v Panonii v současných podmínkách. 

Pokud se cítíte nasyceni pocitem starobylosti, můžete si v Szombathelyi vybrat z několika dalších muzeí a památek. Schmidtova sbírka, Galerie v Szombathelyi, Diecézní sbírka a návštěvnické centrum Jánose Szilyho a krásná katedrála nabízejí zajímavé možnosti odpočinku. Pokud vám ani výše uvedené nestačí, můžete se projet na vodním šlapadle po Vodáckém jezeře, vydat se na pěší túru k nedalekému Skanzenu regionu Vas nebo si prohlédnout přírodní památky v Arboretu a ekoturistickém centru Kámon

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ