Magyar Magyar

Po stopách úžasné relikvie - hermovka svatého Ladislava

GyőrGyőr a Pannonhalma

Procházejíc se nejstarší městskou částí Győru dovolte, aby se vás dotkla historická minulost a spiritualita. Navštivte baziliku a podívejte se na pozlacenou, drahými kameny zdobenou hermovku svatého Ladislava! 

Nemusíte jít ani daleko od náměstí Győru, abyste dorazili do nejstarší části města. Tady, na vršku Káptalandomb se můžete podívat na památky tisíciletého biskupství: tady je uchována i hermovka sv. Ladislava.

Je to jedna z nejdůležitějších relikvií Maďarů.

A co je to hermovka? Slovo znamená sochu hlavy na podstavci, a hermovka sv. Ladislava je detailně vypracovaná, pozlacená, drahými kameny zdobená portrétní socha, ve které je uložena část lebky krále rytíře.


Mistrovské dílo vytvořené technikou drátovaného smaltování je vedle maďarské koruny nejdůležitější národní a církevní relikvií, je tedy společným, neocenitelným pokladem Maďarů. Mimochodem je opravdu i velice krásná, takže vidět je zážitek nejen pro ty, kteří se už učili dějepis, ale i pro zvídavé žáky nižších ročníků.

 

Spiritualita ve středobodu

Nagyboldogasszony-székesegyház (Bazilika Nanebevzetí Panny Marie) je nejstarším kostelem Győru: jeho základ položili ještě v době krále sv. Štěpána, později ho vícekrát přestavali. Stojí zato ho obejít, vsát do sebe historii staletí a trochu se utišit, oddat se spiritualitě.


Prohlédněte si i vykopávky prastarého kostela vedle baziliky a pak nádherné panorama z vyhlídkové věže Biskupského hradu.


A tím to nekončí: Na vrchu Káptalandomb jsou další dvě sochy uherských králů, zámeček připomínající budova Vysoké školy teologické Jánose Brennera a Diecézni knihovna a výstaviště: se zlatnickými zajímavostmi a největším kodexem naší vlasti!

 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ

label.szechenyi-2020-logo