Magyar Magyar

Setkání kultur - I na vás čeká kosmopolitní Pécs

PécsRegion Pécs

V srdci Mecseku se bude každý cítit jako doma. Maďaři, Srbové a Chorvaté zde žili bok po boku po staletí a i dnešní obraz města nese jedinečné stopy tohoto období.

 

Pécs je opravdu mimořádné místo. Nejen pro své středomořské podnebí a jedinečné přírodní podmínky, ale také pro svou kulturní rozmanitost, která je výsledkem téměř dvou tisíciletí, které má za sebou. Zvyky a umění, gastronomie a náboženství - samotné město je živým důkazem toho, že mírové soužití dokáže zázraky. Objevte je!

Minulost a současnost vedle sebe

Srbové, hledající v Maďarsku ochranu před tureckou hrozbou, našli na úpatí Mecseku nejen ochranu, ale také domov. Až natolik, že od XVIII. století začala vzkvétat srbská kultura, ale během Rákócziho války za nezávislost se Srbové z města vystěhovali a i biskup si našel sídlo jinde. Ve městě tedy až do konce XIX. století nežil významný počet Srbů. Na ulici Zrínyiho se nachází srbský pravoslavný kostel svatého Andronikose a Junia a k němu patřící zvonice, postavené v roce 2015. Jednou ze zvláštností stavby je celou zeď vyplňující ikonostas, který darovalo město Szentendre, centrum srbského kulturního a náboženského života v Maďarsku, Srbům žijícím ve městě. Stálá expozice Srbského církevního umění v župě Baranya byla otevřena ve stejném roce, na místě někdejší kaple zasvěcené sv. Simeonovi Sloupovnikovi.

Zachování tradic od jeviště až po taneční sál

V Pécsi působí také jedno z národnostních divadel země, Chorvatské divadlo v Pécsi, jehož útulná vnitřní část se 105 místy k sezení a venkovní prostory s příjemnou atmosférou jsou místem představení v maďarštině a chorvatštině. Primárním cílovým publikem divadla je chorvatská menšina v Maďarsku a jeho posláním je pěstovat jejich jazykové tradice, čímž se stává svěžím a ukázkovým příkladem celého maďarského divadelního života. Rovněž jako stálé představení souboru lidového tance, který vznikl z mladých Chorvatů z okolí a uchovává chorvatský lidový tanec a lidovou hudbu, pořádané v Tanac Táncház (Taneční dům s lidovou hudbou), jeho návštěvníci si mohou zatančit na muziku hudebníků z Pécse a Baranye.

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ

label.szechenyi-2020-logo