Magyar Magyar

Živoucí historie: dechberoucí opatství Tihany

TihanyBalaton

Při pobytu u Balatonu byste někdy měli říct ne koupání nebo zkusit odolat lákadlům u jezera, protože tato oblast nabízí nespočet dalších krásných a příjemných míst k návštěvě.

Městem, které byste na svém seznamu určitě měli mít, je Tihany, a to nejen proto, že bylo před několika lety vybráno jako nejkrásněji zrekonstruovaná evropská osada, ale také proto, že se zde nalézá jeden z klenotů Balatonu, benediktinské opatství Tihany. 

Začněme tím základním: kdo jsou benediktini?

Abyste mohli skutečně ocenit to, co vidíte, není na škodu znát – alespoň částečně – historické pozadí. Benediktinský řád byl prvním (a po dlouhou dobu jediným) klášterním řádem římskokatolické církve a křesťanství. Řídí se řeholí svatého Benedikta, který v 6. století uznal, že klášterní komunita musí fungovat na základě své vlastní jednotné, vzájemně přijímané sady pravidel. Ačkoli posláním benediktinů bylo vždy šířit křesťanskou víru a morálku, během své existence také významně přispěli k intelektuálnímu rozvoji podporou náboženských věd a církevní literatury. 

Poloha je sama o sobě zázrakem: poloostrov Tihany

Poloostrov Tihany je jedna z nejkrásnějších oblastí v Maďarsku. Sopečný poloostrov zasahuje do jezera na severním břehu Balatonu poblíž Aszófő . Na tomto místě bylo založeno vůbec první chráněné území v zemi, které se poté stalo součástí národního parku Balatonská vrchovina. Kromě vzrušujících rozmanitých tvarů jsou velice zajímavé i geologické památky krajiny, mezi něž patří v Evropě jedinečné termální prameny, které vznikly v důsledku postvulkanické činnosti.  

Dvě tváře benediktinského opatství Tihany

Při vstupu do kostela opatství vás přivítá nádherný barokní interiér. Pohled na krásné obrazy, detailně propracované oltáře, úchvatné sochy a robustní kruchtu vás bezpochyby okamžitě uvede do stavu sakrální úcty. Nyní si to můžete prohlédnout i z pohodlí domova: vydejte se na virtuální 3D prohlídku kostela. „Druhá tvář“ opatství je však překvapivě jednoduchá: vzhledem k tomu, že zde dnes stále žije klášterní komunita, je interiér kláštera, který slouží jako jejich sídlo, velice skromný a téměř puritánský. 

Dnešní život mnichů

Pokud si myslíte, že mniši žijící v klášteře tráví většinu svého života odpočinkem, tak se mýlíte: vykonávají pastorační práce na místě i v okolních vesnicích, organizují výstavy a koncerty, provádějí duchovní cvičení, vyučují na místní benediktinské základní škole, a dokonce vyrábějí léčivé čaje a svíčky. „Nikdo nemůže dělat všechno, ale každý může dělat něco,“ říkají ve snaze zajistit, aby všichni členové komunity šířili evangelium svým charismatem. 

Nepokojná historie benediktinského opatství Tihany

Klášter založil v roce 1055 Ondřej I. Zajímavou perličkou kulturních dějin je, že zakládací listina kláštera je nejstarším maďarským dokumentem zachovaným v původní podobě. Latinský text dokumentu také používá maďarská slova, což z něj činí nejstarší písemný záznam v maďarském jazyce. 

Klášter v průběhu času utrpěl četné rány. První velké změny v komplexu budov nastaly v 16. a 17. století. V důsledku osmanských útoků byl v Tihany prakticky eliminován klášterní život a mnichy v klášteře nahradili vojáci. Po osvobozeneckých válkách přešel klášter do vlastnictví rakouského opatství a do maďarského vlastnictví byl opět získán až v roce 1716. Ačkoli byla poté znovu zahájena přestavba kostela a kláštera, požár v roce 1763 tyto snahy zbrzdil. Mniši pak byli nuceni klášter opustit při dvou dalších událostech: jednou v roce 1786 a poté znovu v roce 1950. Budovy byly benediktinskému řádu vráceny až v roce 1994 a v roce 1996 se zahájily komplexní rekonstrukční práce s cílem zajistit, aby bylo benediktinské opatství Tihany obnoveno do své plné slávy, jak je můžeme vidět dnes. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ