Magyar Magyar

Starobylá vesnice Hollókő a její okolí

HollókőRegion Eger

Hollókő leží v severním Maďarsku (župa Nógrád), hodinu cesty od Budapešti. V r. 1987 ji zapsali do seznamu světového dědictví UNESCO. Je to jediná maďarská obec, kde obyvatelé využívají výstavbu a přírodu tak, jak se dochovaly od počátku 20. století. 

Hollókő leží v severním Maďarsku (župa Nógrád), hodinu cesty od Budapešti. V r. 1987 byla zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. V současné době je to jediná maďarská osada, kde obyvatelé využívají výstavbu a přírodu v podobě, v níž se dochovaly od počátku 20. století. 

Starobylá vesnice Hollókő a její okolí

Hrad Hollókő, který se tyčí nad vesnicí, byl vybudován ve 13. století. Vesnice vznikla o něco později. Po obléhání Turky se zde usadila drobná palócká šlechta. Zajistit si živobytí zemědělstvím nebylo v této oblasti snadné. Nerostné suroviny se zde vyskytovaly jen vzácně, a proto tamější obyvatelstvo spíše než by svou vesnici modernizovalo, upadalo po staletí do chudoby. Obec byla mnohdy vypleněna. V r. 1911 její obyvatelé nakonec upustili od tradiční výstavby dřevěných domů s doškovou střechou a začali stavět z hliněných cihel, díky čemuž se dochovaly tradiční palócké prvky, ale i rysy lidové architektury z 19. století. 

V tradiční palócké architektuře se využívaly dřevo a sláma, a proto byla vesnice v průběhu času mnohokrát zpustošena požáry. K poslednímu a nejrozsáhlejšímu z požárů došlo v r. 1909. Při rekonstrukci vesnice tehdy obyvatelé konečně upustili od dříví a přešli na hliněné cihly, od doškových střech na střechy pokrývané taškami a domy stavěli na kamenných základech. Stavby si přesto uchovaly původní podobu typickou pro tradiční palóckou lidovou architekturu, což znamená že do „staronové“ vesničky dokončené v r. 1911 se dokonale otiskl duch počátku století a tradiční palócká architektura. 

Starobylá vesnice Hollókő a její okolí

Při návštěvě Hollókő vás však neohromí pouze tyto jedinečné divy architektury. Zavítáme-li tam ve správný čas, budeme mít možnost nahlédnout, jak žili lidé v maďarských vesnicích na počátku 20. století. Pod vlivem urbanizace ke konci 19. a na počátku 20. století se maďarská etnika zpravidla přestávala oblékat do lidových krojů typických pro jednotlivé oblasti. V palócké kultuře a ve vesnici Hollókő k tomu začalo docházet jen velmi pozvolna až po r. 1960. Obyvatelé vesnice obvykle neodcházeli za prací do větších měst a velkoměst, a tak si dobrovolně uchovali svou starobylou kulturu. V obci samozřejmě nechybí zpevněné komunikace, elektřina a internet, ale stávajících 400 obyvatel, převážně v důchodovém věku, stále dodržuje své tradice, ať už v oblasti gastronomie, náboženství, nebo lidového umění. O svátcích, např. na Velikonoce, které jsou pro ně obzvláště důležité, se i někteří mladí lidé oblékají do tradičních palóckých oděvů. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ