Magyar Magyar

Szentendre středomořské stánky umělců na břehu Dunaje

SzentendreOkolí Budapešti

Szentendre je proslulé nejen svou dunajskou promenádou a dlážděnými uličkami ve středomořském stylu, ale také tím, že nikde jinde v zemi není tolik muzeí a uměleckých galerií na počet obyvatel jako zde. Proto je město ideálním místem pro intelektuální načerpání sil nebo dokonce kulturní procházku za meditativním rozjímáním.

Proč ale tolik tvůrčí energie zůstalo mezi zdmi Szentendre? Historie malého města na Dunaji se propletla s moderním uměním v roce 1890, kdy se sem přestěhoval mladý Károly Ferenczy. O dekádu a půl později byl Ferenczy odbornou veřejností považován za nejlepšího maďarského malíře. V té době také získal velkou zlatou medaili na VI. benátském bienále. V roce jeho přestěhování se mu narodily děti: Noémi Ferenczy, tvůrce moderního maďarského gobelínového umění, a Béni Ferenczy, velký mistr a zakladatel školství maďarského sochařství a medailérství. Na konci 20. let 20. století byla v Szentendre založena umělecká komunita, která motivovala tři mezinárodně významné umělce, mimo jiné Bélu Iványiho Grünwalda, Jenő Barcsay a Jánose Kmettyho, aby se sem přestěhovali. Od 30. let 20. století až do současnosti se ve městě neustále objevují vynikající umělci současného umění. Vedle prvního Ferenczyho muzea vznikl v 70. letech 20. století současný soubor malých muzeí a výstavních prostor. Seznamte se s některými z nich!

Muzeum Ferenczyho

 

Muzeum Ferenczyho, které v současné době hostí dočasné výstavy, nabízí výstavy umělců 20. století a současných umělců ze Szentendre, stejně jako národní a mezinárodní umělecké projekty ve starém zámku Pajor.


Obrazárna Szentendre

 

Jedním z nejdůležitějších výstavních míst Muzejního centra Ferenczy je bývalý obchodní dům v historické budově na Hlavním náměstí. V centru městečka se konají dočasné individuální a kolektivní výstavy.

Umělecký mlýn (MűvészetMalom)

 

Bývalá pila je dnes významným centrem současného umění. Budova je díky své atmosféře a rozmanitým a zajímavým prostorám obzvláště vhodná pro pořádání výstav mezinárodní kvality. Díky výše uvedeným vlastnostem a hojně navštěvovaným dočasným výstavám je třetím nejvýznamnějším výstavním místem v zemi.


Dílna posvátného tkaní

 

Dílna se nachází v malé uličce ve starém městě vedle Uměleckého Mlýna. Při vstupu vás přivítají tři různé tkalcovské stroje, na kterých se můžete seznámit s postupem tkaní, naučit se ho krok za krokem a samozřejmě si zakoupit hotový výrobek.


Margit Kovács Muzeum Keramiky

 

Jedním z nejoblíbenějších muzeí v Szentendre je sbírka životních děl keramičky Margit Kovácsové. Mimořádně všestranná, technicky brilantní a tematicky rozmanitá tvorba Margit Kovácsové, její trvale úspěšná a nepřerušená kariéra se představí v novém pojetí. Zvláštním lákadlem výstavy je, že autentické kopie keramiky Margit Kovácsové vyrobené pro nevidomé a slabozraké je možné si osahat rukou. Konečně místo, kde neplatí výzva „na nic nesahat"!

 

Muzeum Czóbela

 

Béla Czóbel, jedna z nejvlivnějších mezinárodních osobností moderního maďarského malířství, byl prvním malířem, kterému bylo v Maďarsku věnováno muzeum ještě za jeho života. Životní dílo našeho věhlasného malíře, kterému se také říká nejvíc „francouzský“ je k vidění na každoročně se obnovující výstavě.


Muzeum Barcsayho

 

Jenő Barcsay je rozhodující osobností maďarského malířství a grafiky 20. století. Představitel figurativního konstruktivismu, tvůrce mozaik a nástěnných textilních děl, autor světoznámé knihy Anatomie umění, žil a pracoval během svého dlouhého života v Szentendre. Sbírka jeho děl se bohužel do budovy nevrátí, dokud nebude kompletně zrekonstruována, ale muzeum hostí dočasné výstavy během uměleckého festivalu Art Capital.

Szentendre

Muzeum Kmettyho

 

János Kmetty, který působil také v Szentendre, patří k předním představitelům maďarského modernismu. Vytvořil osobitou interpretaci kubismu, kterou přizpůsobil svému vlastnímu obrazovému světu. V tomto muzeu se nachází výstava jeho životního díla.


Pamětní muzeum Ámos Imre – Anna Margit

 

Pamětní muzeum věnované dvěma významným maďarským malířům 20. století, tragicky zesnulé umělecké manželské dvojici, které v současnosti hostí krátkodobé výstavy.


Muzeum Vajdy

 

Sbírka Lajose Vajdy v tomto muzeu přináší ucelený obraz vývoje jeho životního díla, které vniklo za pouhých 15 let. Tvorba Vajdy, který zemřel velmi mladý, sahala od konstruktivismu přes surrealismus, transparentní kresby se zcela individuálním tónem až po abstraktní díla. V občanské budově, která slouží také jako muzeum, se nyní konají dočasné výstavy v rámci uměleckého festivalu Art Capital.


Galerie MANK

 

Galerie představuje mladou nastupující generaci a každý měsíc pořádá novou výstavu. Prohlédnout si můžete také díla řady národních a mezinárodních umělců a skupin.


Galerie & Design Erdész

 

Galerie vystavuje a prodává moderní díla Kassáka, Moholy-Nagye a Bortnyika. Najdete zde však i díla umělců spjatých se Szentendre, jako jsou Bálint, Korniss, Barcsay nebo Vajda. Kromě toho samozřejmě spolupracuje i s umělci současné generace. A to natolik, že jim věnuje šest výstav ročně.


Art Galerie Vén Kecske

 

Kromě obrazů Eszter Győry a exkluzivních stříbrných předmětů Osirise O'Connora nabízí galerie také unikátní drobné plastiky.

 

Szentendre

Galerie Local Open Studio

 

V tomto prostoru je galerie spojena s otevřeným ateliérem, který je zároveň jakýmsi komunitním prostorem. Díla umělců, kteří zde tvoří, budou proto vystavena v nejnovějším centru uměleckých dílen v Szentendre.


Galerie Új Műhely

 

Galerie současného umění a výstavní prostory v centru Szentendre. Kromě výstav nabízí také workshopy a projekce na fasády.


Galerie Kutas P'Art

 

Galerii založila skupina současných umělců za účelem vystavování a prodeje svých děl. Dodnes považují jejich nejdůležitějším úkolem udržovat přímý kontakt s publikem.


Na velikost městečka se v něm koná nespočet akcí. Mezi nimi však vyniká umělecký festival a programová série Art Capital, kde v posledních letech vystavovaly mezinárodní hvězdy jako Američan Bill Viola, Srbka Marina Abramović, Jihoafričan Mohau Modisakeng, Němec Daniel Richter, japonsko-americká Yoko Ono, Ukrajinec Oleg Kulik, Makedonec Žarko Bašeski, Polák Wilhelm Sasnal, Japonec Chiharu Šiota a Rus Dmitrij Kavarga. Tato série akcí stojí za návštěvu i proto, že často využívá veřejná prostranství města, nábřeží Dunaje a dokonce i samotný Dunaj jako jeviště.

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ