Magyar Magyar

Zvláštnosti, kuriozity a podivuhodnosti na maďarských hradech

Budínský hradBudapešťOkolí Budapešti

Maďarsko se pyšní mnoha hrady a zříceninami. Je proto poměrně obtížné vybrat, který z nich by měl být dalším cílem. Zde je několik tipů, pokud hledáte něco výjimečného, protože každý ze zde uvedených hradů je v něčem nejlepším v porovnání s ostatními. 

Největší hrad: Budínský hrad

Budínský hrad stojí na jižním cípu Budínského hradního vrchu na břehu Dunaje v hlavním městě. Se svými 44 674 m2 je největším hradem v Maďarsku a sedmou největší královskou pevností na světě. Největším hradem na světě je polský hrad Malbork, postavený v roce 1274 řádem německých rytířů, který je více než třikrát větší než jeho budapešťský protějšek. Samozřejmě se Vám určitě vybaví i Versailles, ale to je zámek, stejně jako Kateřinský palác v Petrohradě. Ale zpátky k Budínskému hradu! Poprvé byl opevněn ve 13. století po útoku Mongolů, kdy budínští občané hledali vhodnější místo k obraně. Dnes je hrad kombinací mnoha architektonických stylů, od gotiky po baroko. Byl mnohokrát napaden a následně přestavěn podle tehdejších dobových stylů. V současné době zde sídlí řada veřejných institucí a bývalý karmelitánský klášter je oficiálním sídlem maďarského premiéra. 

Nejdivočejší: Zřícenina hradu Siroki

Jedná se o nejdivočejší hradní zříceninu v Maďarsku, protože se můžete procházet nejen mezi hradními zdmi s nádherným výhledem, ale také složitým systémem tunelů vytesaných v srdci hory. Tato zřícenina je také známá jako jediný jeskynní hrad v zemi a skutečně nevíme o žádném jiném hradu v Maďarsku, který by měl část svých hradeb vytesaných do nitra hory. Nejde samozřejmě o skutečné jeskyně, ale o chodby a prostory vytesané do riolitové skály, podobně jako jeskynní obydlí v Noszvě nebo kostel v Petře. K samotné zřícenině hradu ve výšce 296 metrů dojdete za 10 minut po krásné kamenné cestě. 

Pevnost, která vydržela všechno 500 let

Předchůdce současného hradu byl postaven po tatarském vpádu a poté jej Karel Robert povýšil na královský hrad. Rod Tariovců, který vlastnil pevnost od roku 1388, se podílel na založení Siroku, který byl zároveň i stanovištěm pro výběr cel. V 16. století byl hrad opevněn a poté byl zařazen do soustavy pevností jako jedna z nejsilnějších opor Egeru. Tato funkce však nebyla splněna, protože když Turci začali na hrad útočit, uherští obránci místo obrany hrad opustili. Nezažil tedy žádnou velkou bitvu, ani tehdy, ani později. V roce 1713, po Rákócziho osvobozenecké válce, jej však Rakušané vyhodili do povětří a na dlouhou dobu zůstal zchátralý a neobyvatelný. 

Nejvýše položené hrady: Hrady Galya a Nyesett

Není divu, že se nejvýše položený hrad a jeho pozůstatky v Maďarsku nacházejí v blízkosti jednoho z nejvyšších bodů země. Samozřejmě ale ne u toho nejvyššího, kterým je Kékestető, ale u druhého nejvyššího, kterým je Galyatető. Na jeho severozápadním výběžku se nachází hrad Galya v nadmořské výšce 837 metrů. Jeho cimbuří je poměrně dobře viditelné, ale jeho historie není známa. Pravděpodobně se jednalo o zemní hrad z doby bronzové, na kterém byl ve středověku postaven menší kamenný hrad. Hrad je spojen s Galyatető sedlem vysokým 820 metrů a z druhé strany je ohraničen strmými svahy hlubokými asi 250 metrů.  

Jen o kousek pozadu

Druhý nejvyšší hrad se nachází jižně od bloku Galyatető: hrad Nyesett, který je o 25 metrů níže než ten první. Uprostřed, mezi Velkou a Malou Galyou, se nachází 800 metrů vysoký hradní kopec, na jehož vrcholu roste skupina stromů, které zakrývají jeho zbytky. Pod ním je však zřetelně vidět mohyla kruhového tvaru. Má velmi hluboké příkopy, 70 metrů dlouhé a 35 metrů široké. Původně pohanský hrad byl později ve středověku přestavěn na menší, méně významný hrad. V jeho sklepeních se nacházejí starožitnosti z různých období. Nejstarší nalezený nález byla keramika z období Árpádovců. Nejbližší obydlená obec je Gyöngyössolymos. 

Nejstarší hrad: Zemské hrady Szabolcs a Abaújvár

Jedním z našich nejstarších hradů je zemský hrad Szabolcs. V severním cípu obce ležící u řeky Tisy, 12 kilometrů od Tokaje, nad obcí Rakamaz naproti Tokaji, se nachází největší a nejzachovalejší zemský hrad v Maďarsku. Jak název napovídá, bylo to sídlo jednoho z náčelníků Maďarů, kteří se usadili v Karpatské kotlině, náčelníka Szabolcse. Potvrzuje to i kronika Anonyma, kronikaře krále Bély III. Szabolcs byl synem jednoho ze sedmi náčelníků aliance, Előda, a později zakladatelem rodu Csáků. Hrad byl tedy postaven kolem roku 950 dobyvačnými Maďary.Jak si představit zemský hrad?

Zemské hrady postavené ze dřeva a hlíny se stavěly také z kamene do základů, dřevěné trámy se spojovaly pahýly větví a mezery mezi pahýly se vyplňovaly zhutněnou zeminou. Tím vznikl pevný základ pro budovy. V případě hradu Szabolcs byly hradby v průměru 11 metrů vysoké ve srovnání s vnitřní úrovní hradu a sahaly až 20 metrů od záplavové oblasti. Hrad je ze dvou stran ohraničen řekou Tisa, zatímco na třetí straně byl vybudován 7 metrů široký a 3 metry hluboký kanál, který tím vytvořil umělý ostrov. Hlavní vchod na ostrov byl spojen s pevninou mostem. Na každém ze tří rohů pevnosti stála strážní věž. Dnes jsou vidět jen jeho trojúhelníkové hliněné valy, ale i tak si můžete představit jeho skutečnou velikost. Nedaleko hradu se nachází trojlodní klášter postavený v době svatého Štěpána, který je významný také tím, že zde král Svatý Laszlo v roce 1092 uspořádal svou první zákonodárnou synodu. V této románské budově nyní funguje reformovaný kostel.


Zemské hrady z 11. století

O něco pozdější, ale také významný zemský hrad je Abaújvár, leží podél řeky Hernád, který zažil svůj rozkvět mezi 11. a 14. stoletím. Dříve se zde nacházela osada z římské doby. Samotný hrad byl pevností postavenou na vyvýšeném hliněném valu, obklopeném dřevěnou hradbou, jejíž stěny měly pravděpodobně hradební římsu. V 11. století se na hradě nacházela řada podzemních komnat a dřevěných budov jako obydlí pro obyvatele hradu. V té době byly jedinými významnými kamennými stavbami budova španělského dvora a kostel postavený v románském slohu, který byl povinně postaven na příkaz krále Štěpána. Obranu hrad zajistili lehce vyzbrojení lukostřelci a obrněné jezdectvo. Hrad Borsod, který se nachází na podobně dobře obhajitelném místě na břehu potoka Bódva a jeho mokřadů, leží přímo na okraji města Edelény. Stejnou technikou však byly postaveny i zemské hrady Domony a Gyönygyöspata.
 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ