Magyar Magyar

Hrad Vajdahunyád, Budapešť

Hrad VajdahunyádBudapešťOkolí Budapešti

Hrad Vajdahunyád byl postaven k předvedení 1000 let maďarské architektury. Stavbu navrhl Ignác Alpár, byla dokončena v roce 1896, pyšní se románskými, gotickými, renesančními a barokními prvky a nachází se v ní Muzeum maďarského zemědělství. 

Hrad Vajdahunyád, nacházející se v jednom z největších budapešťských parků, městském parku, je dnes domovem Muzea maďarského zemědělství. Hrad byl postaven na ostrově a je přístupný přes jeden ze čtyř mostů. Stavební práce na komplexu budov stojícím na ostrůvku na jezeře v městském parku byly dokončeny v roce 1896, kdy se oslavovalo 1000. výročí příchodu Maďarů do jejich dnešní vlasti. Spolu s mnoha dalšími památkami v Budapešti byl hrad Vajdahunyád postaven na oslavu jubilea tisíce let maďarského státu. Tento komplex budov je považován za obzvláště atraktivní zajímavost, protože kombinuje prvky románského, gotického, renesančního i barokního slohu současně. Součásti monumentální budovy hradu byly vytvořeny podle slavných budov postavených v oblasti historického Maďarska, takže v jednotlivých částech hradu můžeme objevit stopy románských a gotických kostelů, renesančních paláců a barokních zámků. Jedním z nejcharakterističtějších rysů hradu Vajdahunyád je středověká věž, která stojí u vchodu do komplexu. Stavba byla původně označována jako komplex historických budov a teprve později byla pojmenována jako hrad Vajdahunyád poté, co Ignác Alpár vytvořil nejdominantnější část, hlavní průčelí, podle středověkého hradu rodu Hunyadyů Vajdahunyád v Sedmihradsku.  

Hrad Vajdahunyád, dokončený v roce 1896, byl nejprve domovem Výstav milénia; v roce 1897 se pak zdi hradu staly sídlem Muzea maďarského zemědělství. Budovy byly původně postaveny dočasně, ale lidem se natolik zalíbily, že si hlavní město následně objednalo stavbu z trvanlivých materiálů. Objevte sochy slavných maďarských vědců a ekonomů na stezkách v oblasti hradu a parku. Jednou z nejznámějších turistických atrakcí městského parku je téměř dvoumetrová socha Anonymous, která zobrazuje bezejmenného notáře maďarského krále, pravděpodobně Bély III. Před několika lety byla do jednoho z výklenků hradu umístěna socha slavného maďarského herce Bély Lugosiho, který emigroval do Ameriky a hrál Drákulu. Busta je výtvorem německého sochaře a byla na hrad Vajdahunyád v Budapešti pravděpodobně umístěna, protože podle legendy byl „původní“ hrabě Drákula, Vlad Țepeș, kníže v tehdejším Valašsku, držen v zajetí na původním hradě v Sedmihradsku.

Od jara do podzimu je jezero v městském parku kolem hradu Vajdahunyád nádherným místem pro plavbu na člunu a pro šlapadla, zatímco v zimě se z umělého jezera stává kluziště. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ