Magyar Magyar

Jeskyně v Aggteleckém a Slovenském krasu

Region Eger

Jeskynní systém, který se nachází 236 km od Budapešti a sahá až za maďarsko-slovenské hranice, je jedinečná velkolepá oblast severního Maďarska, která byla v r. 1995 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO.

Národní park Aggtelek se rozkládá na více než 20 000 ha v oblasti Aggteleckého krasu, součásti maďarského Gömörsko–Tornského krasu (Gömör–Torna). V oblasti Gömörsko–Tornského krasu bylo objeveno na 1 200 jeskyní, z toho 273 právě v Maďarsku, na území národního parku Aggtelek. Nejznámějšími budou pravděpodobně jeskyně Baradla a Domica.

Starověká dobrodružství

Nejdelší jeskyní v Maďarsku a v mírném klimatickém pásmu je jeskyně Baradla, která se vine v délce 25 km. Její část o délce 5,6 km, která zasahuje pod Slovensko, nese název Domica. Dle geologických údajů se jeskynní systém začal utvářet zhruba v období před dvěma miliony lety. Voda z menších toků hloubila, obrušovala a rozpouštěla okolní horninu, což vedlo ke vzniku dutin a jeskyní. Z vápnitých usazenin obsažených v kapající vodě se pozvolna skládaly stalaktity nejrůznějších tvarů, které dodnes návštěvníky fascinují. Tvary podněcovaly představivost svých objevitelů, stejně jako fantazii dnešních návštěvníků, a tak se zrodily jejich výmluvné názvy, např. Dračí hlava, Tygr, Tchýnin jazyk, Sloupová komnata nebo Obrova síň. V Koncertním sále nabízejícím vynikající akustiku a dechberoucí podívanou se dodnes pořádají koncerty klasické a populární hudby. 

Archeologické nálezy z jeskyně Baradla a přilehlých jeskyní vypovídají o tom, že sloužily jako útočiště už v období pravěku. Archeologové zde objevili zlaté šperky a válečnou výzbroj ze starší doby železné a také nástroje a nádoby zhotovené z kamene i kostí zvířat z neolitu (mladší doby kamenné), tedy z období před 6–7 000 lety. Součástí jeskynního systému je několik dalších jeskyní přístupných veřejnosti, např. jeskyně Imre Vass, proslulá svým Oranžovým vodopádem, jeskyně Béke (jeskyně Míru), v níž se ulevuje lidem trpícím dýchacími obtížemi, nebo Rákócziho jeskyně s půvabnými jezírky pod úrovní světového oceánu. K vidění je také typ jeskyně, který se utvářel působením vody razící si cestu z hlubin, a vertikální šachtová jeskyně, tzv. závrt (jeskyně s propadlým stropem, „sinkhole“), vyhloubená prosakující vodou. Příkladem šachtové jeskyně je např. Vecsembükk.

Specifika divoké přírody

Jeskyně v podzemí, zapsaném na seznam světového dědictví, utvářejí výjimečný ekosystém s téměř sterilním vzduchem a jsou domovem pro více než 500 druhů živočichů žijících v jeskyních nebo vyhledávajících jeskyně, z nichž mnohé naleznete pouze zde. Zájemci o dvouapůlhodinovou, či dokonce sedmihodinovou komentovanou prohlídku jeskyní se vypravují z vesnic Aggtelek nebo Jósvafő. Poblíž jeskyní vedou i značené turistické stezky po zemském povrchu. Pokud se po nich vydáte, budete mít možnost poznat flóru a faunu této krasové oblasti, ale také nahlédnout do života okolních vesnic a prohlédnout si ukryté ruiny starobylých kostelů. Žlutě je vyznačena naučná stezka Baradla o délce 7 km, vedoucí mezi vesnicemi Aggtelek a Jósvafő. Projdete ji přibližně za tři hodiny, na rozdíl od naučné stezky Tohonya-Kuriszlán, která vám zabere kolem šesti hodin chůze. Rodiny a dětské kolektivy potěší naučná stezka Fürkész (ve významu českého „skautská“), značená oranžovou barvou, zatímco Szádvárská naučná stezka s 12 zastávkami po okolí vesnice Szögliget nabízí příležitost pozorovat divokou přírodu v přilehlých lesích a prohlédnout si zříceninu hradu Szádvár. Rozhodně si nenechte ujít jezera Tengerszem (Pleso) a Aggtelek. Příslibem výjimečných zážitků budou i rozpadlý paulínský klášter a kostelík z raného středověku ve vesnici Tornaszentandrás. 

WONDERS OF HUNGARY: BARADLA CAVE, AGGTELEKWe have launched a mini-series in 2020 entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to the next episode, in which we show you a natural phenomenon called Baradla Cave in Aggtelek.
Wonders of Hungary: Baradla Cave, Aggtelek
WOW Hungary - Eger region
Wonders of Hungary: Tarn of Megyer-hegy
Wonders of Hungary - Hortobágy National Park - "The Puszta"

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ