Magyar Magyar

Maďarsko, kde se dodnes zachovaly pestrobarevné lidové tradice

HollókőRegion Eger

Maďarsko je bohatou klenotnicí lidových tradic, jejichž odkaz stojí za to poznat blíže. Ukážeme vám vše, co se na pohádkovém folklórním dědictví této země podílí. 

Maďarsko se pyšní bohatstvím dosud živých lidových tradic a cenným duševním dědictvím, které jistě velkou měrou přispívají ke kulturní a turistické přitažlivosti místní krajiny. Uveďme jen několik z nich: slavnosti Busó, sokolnictví, výšivky etnika Matyó či lidové tance s lidovou hudbou. Přidáme-li k tomu pálení maďarské pálinky a vinařství, lze s jistotou konstatovat, že všechny tyto aktivity svým vlastním způsobem dotvářejí autentický obraz země. Pojďme se blíže zaměřit na spletitý svět maďarského folklóru. 

Lidové domy jako strážci komunitní lidové tvorby

Nejdůležitější „povinností“ lidových domů je uchovávat a prezentovat místní kulturu z dob minulých, včetně folklorní tvorby příslušné komunity, přiblížit široké veřejnosti díla lidové architektury a autenticky zařízené interiéry, včetně běžného životní stylu určité sociální vrstvy. Ve výsledku se při návštěvách jednotlivých lidových domů v Maďarsku můžete vydat na cestu do minulosti, obdobím rakousko-uherského vyrovnání v r. 1867 počínaje až do 50. let 20. století.

Další způsob ochrany lidových památek představuje přemisťování historicky cenných staveb do národopisných muzeí pod širým nebem, s možností nahlížet do běžného života rolníků. 

Vzhůru do světa tradiční lidové architektury: Maďarská národopisná muzea pod širým nebem

Skanzeny a venkovská muzea vznikala s cílem představit lidovou architekturu a její postupy přes budovy, nástroje a vybavení, které koncepčně spadají do kategorie původního etnografického materiálu. Chcete-li se blíže podívat do světa maďarského folklóru, můžete vybírat z celé řady skanzenů.

ETNOGRAFICKÉ MUZEUM POD ŠIRÝM NEBEM V SZENTENDRE:
Je to nejrozsáhlejší venkovní sbírka v Maďarsku, známá také jako „skanzen v Szentendre“. Vypravte se do světa lidové architektury v typických oblastech Maďarska, poznejte blíže životní styl a kulturu bydlení různých společenských vrstev, které kdysi obývaly vesnice a obchodní městečka.

Venkovské muzeum v oblasti Göcsej:
Jde o první skanzen v zemi, který se otevřel v r. 1968 v Zalaegerszegu. K vidění nabízí pozoruhodné příklady lidové výstavby z oblasti Göcsej, z vesnického prostředí z období 19. století: zemědělské usedlosti, kostel, mlýn kováře a hospodářské budovy.

Soubor lidových památek:
Navštívit můžete také muzeum v obci Szalafő v jihozápadním Maďarsku vzdálené jen 8 km od centrální části národního parku Őrségu. Obyvatelé tuto vesnici vybudovali na sedmi pahorcích (maďarské slovo „szer“ totiž znamená pahorek nebo kopeček). Můžete si tady prohlédnout osm navzájem odlehlých uličních celků a úchvatné muzeum pod širým nebem, v nichž se dodnes zachoval nefalšovaný dávný způsob života.

NÁRODNÍ HISTORICKÝ PARK:
Toto muzeum naleznete v obci Ópusztaszer a mimo jiné tu uvidíte slavný panoramatický obraz Árpáda Fesztyho, dlouhý 120 m a vysoký 15 m, vyobrazující imaginární scény spojené s příchodem Maďarů.

VENKOVSKÉ MUZEUM V OBCI HOLLÓKŐ:
Nahlédněte do života tříčlenné rodiny, která žila na přelomu 19. a 20. století. Prohlédněte si nábytek, nádobí a předměty, které se v té době používaly, a představte si, jak se tehdy asi žilo příslušníkům palócké kultury.

Etnografická sbírka pod širým nebem v obci Szenna:
Cílem této sbírky je uchovat ty nejkrásnější vzpomínky na dřevěnou architekturu v župě Somogy. Jde o jediné venkovské muzeum v zemi, které vzniklo v dosud živé vesnici.

Venkovské muzeum v obci Sóstó:
V tomto nejrozsáhlejším maďarském regionálním národopisném muzeu pod širým nebem se v uceleném rámci prezentují pozoruhodně rozmanitá lidová architektura a kultura bydlení v okolí Nyíregyházy.

Venkovské muzeum ve Vašské župě (Vas):
Místní venkovská obydlí jsou ukázkou lidové architektury z celé Vašské župy. V tomto muzeu, které naleznete ve městě Szombathely, se koná i celá řada jarmarků a akcí. Stojí za to se sem vypravit v době, kdy se kromě poznávání místního folklóru můžete zúčastnit také nějaké neobyčejně zajímavé události.

Etnografické muzeum pod širým nebem v Tihany:
Čeká tu na vás spousta památek z oblasti lidové architektury ponechaných na svých původních místech, v kombinaci s doprovodnou výstavou. Nahlédněte do budovy rybářského spolku, domu hrnčíře či obydlí sedláka. 

Maďarskému duševnímu a kulturnímu dědictví se dostává uznání od organizace UNESCO

Pokud hovoříme o nefalšovaném maďarském dědictví, nesmíme v žádném případě opomenout LIDOVOU TVORBU ETNIKA MATYÓ. Toto lidové umění se vyznačuje typickou plnou květinovou výšivkou, jejíž kořeny sahají až do konce 19. století. Zdobily se jí zejména tkaniny používané v domácnostech nebo dekorační textilie. Nejrůznější vzory, např. věhlasný motiv růže Matyó, sehrály významnou úlohu i v dalších řemeslech. Toto příznačné lidové umění a kroj se v průběhu let dostaly do celosvětového povědomí a na seznam nehmotného kulturního dědictví, kam je zařadil Mezivládní výbor pro zachování nehmotného kulturního dědictví organizace UNESCO.

Lidová tvorba etnika Matyó není jedinou maďarskou zvláštností, jíž se dostalo uznání od UNESCO. Na prestižním seznamu organizace se ocitlo i sokolnictví, slavnost Busó v Moháči, tedy krojovaná oslava konce zimy, vítání jara a masopustní veselí na ochranu a podporu plodnosti, a dále modrotisk, tedy převládající postup při barvení maďarských lidových krojů a domácích textilií. 

Národní poklady z maďarské kulturní klenotnice

Existuje několik unikátních výrobků typických pro Maďarsko. Říká se jim „hungarika“ a jsou zapsána do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví maďarské kulturní klenotnice. Patří k nim mimo jiné také:

živá tradice šití krajek v Halasu, přičemž zhotovení této neuvěřitelně jemné krajky vyžaduje nesmírně pečlivou ruční práci;

„vyplácení slepic“ v obci Moha, kdy mladí hoši „vyplácejí slepice“ a vybírají dárky v podobě vajíček (jde pouze o symbolický akt, kdy se slepice jemně poklepe po hřbetu na podporu plodnosti);

tradice pečení mlynářova koláče v Borsodnádasdu, národního moučníku připravovaného ve zvláštní kulaté kovové formě připomínající nůžky

nebo světově známý způsob jízdní lukostřelby v KASSAIHO ÚDOLÍ, tradiční sportovní a volnočasová aktivita, při níž musí lukostřelec co nejpřesněji zasáhnout cíl ze hřbetu cválajícího koně.

Rádi byste prozkoumali a na vlastní kůži prožili národní hodnoty Maďarska? Pusťte se do objevování těchto jedinečných kulturní pokladů. Ať už se vypravíte kamkoli, na typické maďarské klenoty jistě narazíte. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ