Magyar Magyar

Země bezkonkurenčně lahodných vín: vinařská oblast Tokaj

Vinařská oblastHercegkútTokaj a Nyíregyháza

Tokaj je zářným příkladem jedinečných přírodních darů a spolupráce člověka a vinné révy. Není proto divu, že tento vinařský region ze seznamu světového dědictví UNESCO byl místem zrodu „vína králů“. 

Historie Tokaje: od kroniky Činy Uhrů až po UNESCO

Dnes je vinařská oblast Tokaj mezinárodně známá, ovšem její dějiny se začaly psát před mnoha staletími. Poprvé byla Tokaj zmíněna v kronice Činy Uhrů od neznámého autora. Autor díla (pravděpodobně) z 12. století píše, že když uherští dobyvatelé tento kraj navštívili, pili „magnum aldumas“, tedy velké požehnání. Dokumenty krále Bély IV. z roku 1252 obsahují konkrétní zmínku o vinné révě Hegyalja a v roce 1502 hovoří o nejstarší známé vinici jménem Hétszőlő. K dalšímu obratu v dějinách této vinařské oblasti došlo v 16. století, a to zčásti proto, že v té době se již vyráběla slavná VÍNA KATEGORIE ASZÚ, ale také z toho důvodu, že tehdy se sem začali stěhovat znalci vinné révy a vína. První písemná zmínka o tokajském vínu kategorie Aszú se objevila brzy poté, v roce 1571.

Poté, co se vypořádali s četnými obtížemi a překážkami, probíhal vývoj a další popularita této první uzavřené vinařské oblasti na světě – vinařské oblasti Tokaj – v zásadě nerušeně až do okamžiku, kdy ji Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) zapsala v roce 2002 na seznam světového dědictví. Jednalo se o mimořádně významné ocenění, protože na seznam jsou zařazována pouze místa představující ty nejvýznamnější a nejcennější kulturní a přírodní poklady. Zahrnutí do tohoto seznamu v podstatě představuje uznání velkého významu pro celé lidstvo. O vinařské oblasti Tokaj to rozhodně platí. 

Pět důvodů, proč byste v Tokaji určitě neměli vynechat ochutnávku vín kategorie Aszú

Díky svým vynikajícím vínům si Maďarsko vydobylo po celé Evropě zaslouženou pověst. Jedno maďarské přísloví praví „kdo má víno rád, nemůže být špatný“. Jinými slovy, asi nemá smysl hledat důvod, proč vynikající vína ochutnat. V případě TOKAJSKÉHO ASZÚ jich ovšem můžeme pár uvést.

Říká se, že král Ludvík XV. nazval víno Azsú z vinice Tokaj-Hegyalja králem vín a vínem králů.

Vynikajícími znalci vína byli také Mozart a Goethe, kteří obzvlášť tíhli k tokajským výběrům Aszú.

Odrůdy, z nichž se vyrábí vína kategorie Aszú, se pěstují v prostředí se zcela výjimečnými přírodními podmínkami a víno samo zraje v nenapodobitelné atmosféře staletých vinných sklípků.

Je jedním z nejunikátnějších sladkých vín na světě. Můžeme s jistotou a bez nadsázky říct, že jde o zázrak přírody.

Tokajské Aszú je jedním z nejúžasnějších příkladů ztělesňujících Maďarsko. 

Lekce ze zeměpisu: v čem spočívá dobré víno?

Proč je vinařská oblast Tokaj pro výrobu vynikajících vín tak příznivá? Není tajemstvím, že kromě svědomité práce profesionálů přispívají k jedinečné chuti také ojedinělé přírodní podmínky regionu.

Tokajská vinařská oblast zahrnuje město Tokaj a 26 okolních osad. Nachází se uvnitř trojúhelníku v severovýchodní části Maďarska, tedy mezi kopcem Sátor v Sátoraljaújhely, kopcem Sátor v Abaújszántó a horou Kopasz v Tokaji. Vinařská oblast má pro pěstování vinné révy k dispozici 11 149 hektarů půdy (v současnosti se pro tento účel využívá 5 813 hektarů).
Tokajské Aszú vzniká díky těmto přírodním podmínkám:

  • mokřady v okolí řeky Tiszy a Bodrogu,

  • místní klima Zemplínských vrchů navozené statusem chráněné zóny, v níž se může šířit tzv. ušlechtilá hniloba,

  • k růstu samotné ušlechtilé hniloby přispívá větší množství vodní páry, která se tvoří na podzim,

  • koncentrace cukru a dalších důležitých prvků v hroznech vlivem podzimního slunečního záření

  • a řada pestrobarevných vinic rozkládajících se na sopečné hornině, která se vytvořila následkem bouřlivé sopečné činnosti před 9 miliony lety.

    Stručně řečeno se jedná o faktory, které podporují neuvěřitelně bohatou a znamenitou chuť vín z této oblasti. Samozřejmě bychom měli poznamenat, že v nabídce jsou i vína pro ty, kteří sladké chuti moc neholdují: obliba suchých vín výjimečně plné chuti z vinařské oblasti Tokaj roste rychle. Dvě hlavní odrůdy vín v Tokaji jsou Furmint a Hárslevelű, ovšem mezi mimořádně chutná vína, která se zde produkují, patří i Muškát žlutý (Sárgamuskotály), Kabar, Zéta a Kövérszőlő.

    Věříme, že jsme vás inspirovali, abyste do Tokaje zavítali a jeho vína trochu poznali. Pokud to vzbudilo váš zájem, můžete si vinařství předem zmapovat právě zde!. 

WONDERS OF HUNGARY: TOKAJWe have launched a mini-series entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to part 7, in which we show you Tokaj, part of the legendary wine region in North-East Hungary!
Wonders of Hungary: Tokaj
WOW Hungary - Tokaj and Nyíregyháza
WOW Hungary - Tokaj-Hegyalja with COUPLE AWAY (Justyna & Paweł)
Table - A spoonful of Hungary - Part 3: Beef stew with red wine and dumplings

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ