Magyar Magyar

Historia

Zachowali swoją tożsamość na przestrzeni wieków pomimo długiej obcej okupacji i wojen toczących się na terenie Węgier.

Krótka chronologiczna historia Węgier: 

895-900: Plemiona węgierskie zaczęły zajmować tereny około 895 roku. Najpierw dokonały zagarnięcia Niziny i Siedmiogrodu, a około roku 900 zagarnęły tereny Kotliny Karpackiej położone na wschód od Dunaju. 

1001: Po śmierci swego ojca, księcia Gézy w 997 roku Stefan został księciem węgierskim, następnie w wyniku koronacji 1 styczna 1001 roku (według obowiązującego wtedy kalendarza juliańskiego w dniu Bożego Narodzenia 1000 roku) z łaski Bożej został pierwszym królem Węgier. Jest uważany za założyciela chrześcijańskiego państwa węgierskiego: orientował się na zachód i rygorystycznymi karami wymuszał rozpowszechnianie chrześcijaństwa. Później został kanonizowany. 

1241-1242: Najazd mongolskich Tatarów na Węgry spowodował jedno z najpoważniejszych zniszczeń w historii. 

1458-1490: Król Maciej uważany za wielkiego władcę renesansu, jako pierwszy wprowadził na Węgrzech zdobycze nowego, rozwijającego się we Włoszech stylu renesansowego. Zapraszał na swój dwór licznych włoskich humanistów, a także przyrodników i artystów. Zbiór jego biblioteki, Bibliotheca Corviniana zdobył wielką reputację zagraniczną. Było to druga największa biblioteka ówczesnej Europy. 

1541: Oblężenie Zamku Budańskiego przez sułtana Sulejmana. Rozpad Węgier na trzy części: Węgry pod nadzorem Habsburgów, Księstwo Siedmiogrodu i tereny okupowane przez Turków. 

1703-1711: Nieudana wojna o niepodległość przeciw imperium Habsburgów prowadzona przez Franciszka II Rakoczyego. 

1848-1849: następna rewolucja i wojna o niepodległość w celu wyzwolenia spod Imperium Austriackiego. 

1867: Ugoda podpisana między Imperium Austriackim i Królestwem Węgierskim, powstaje oficjalnie monarchia na podstawie parytetu pod nazwą Austria-Węgry lub Monarchia Austro-Węgierska. 

1873: Z połączenia Budy, Pesztu i Óbudy narodził się Budapeszt. 

1896: od maja do października uroczyste obchody tysiącletniej rocznicy założenia państwa, w niektórych wydarzeniach uczestniczył papież Leona XIII i cesarz Franciszek Józef. 

1914: Węgry przystąpiły do wojny po stronie późniejszych przegranych. Po wojnie z powodu klęski militarnej I wojny światowej i wzmacniających się ruchów narodowościowych Monarchia Austro-Węgierska rozpadła się. 

4 czerwca 1920 roku: Zgodnie z Traktatem podpisanym w Trianon Węgry straciły dwie trzecie powierzchni i ludności. 

19 marca 1944 roku: Wojsko nazistowskich Niemiec zajmuje Węgry, aby uniemożliwić planowane przez rząd węgierski wycofanie się z wojny. 

4 kwietnia 1945 roku: Okupacja Węgier przez wojsko radzieckie, przez co jedna dyktatura zmieniła się na drugą na Węgrzech. 

23 października 1956 roku: Wybuch rewolucji w celu między innymi likwidacji wpływu Związku Radzieckiego. 

1990: Pomimo faktu, że ostatni żołnierz radziecki, generał broni Viktor Silov już 19 czerwca 1990 roku opuścił Węgry, Węgry uzyskały suwerenność dopiero 30 czerwca 1991 roku zgodnie z konwencją między dwoma państwami. W 1990 roku wybrano premiera po raz pierwszy w demokratycznych wyborach. 

2004: Węgry przystąpiły do Unii Europejskiej.