Magyar Magyar

Parki Narodowe

Parki Narodowe przedstawiają, strzegą i studiują biologiczną różnorodność Węgier oraz cenne związki przyrodnicze. W różnych regionach naszego kraju znajduje się dziesięć dużych Parków Narodowych i wiele z nich jest częścią dziedzictwa światowego.

Park Narodowy Aggtelek

Z Miskolca można dojechać do Parku Narodowego Aggtelek zarówno drogą prowadzącą przez Dolinę Sajó, jak i Bódva. Między Jósvafő i Aggtelek możecie jechać krętą drogą, przez górskie serpentyny. Na terenie Jaskini Baradla są do przejścia dłuższe i krótsze trasy wycieczkowe. Niezależnie od tego, jak niewiarygodnie to brzmi, ale w pozornie macoszych warunkach, na ścianach jaskiń żyje prawie 500 różnych gatunków istot żywych.  

Park Narodowy Pogórza Balatonu

W parku możemy wyróżnik sześć stref pod ochroną: Mały-Balaton, Wzgórza Keszthelyi, Basen Tapolcai, Basen Káli, Basen Pécselyi, Półwysep Tihany. Cechą szczególną wyżej wymienionych regionów Wyżyny Balatonu jest to, że są one takie, jakby należały do Morza Śródziemnego. Na przykład Mały Balaton jest chroniony międzynarodową Konwencją Ramsarską o ochronie obszarów wodno-błotnych. W okolicach Tapolca warto zapoznać się z bliższa z jaskiniami, a na Półwyspie Tihany z subśródziemnomorską rzadką fauną i florą jezior otoczonych stożkami źródeł termalnych. Rzadkim ptakiem gniazdującym na półwyspie jest Syczek zwyczajny, ale żyją tu także cykady i Piewik mannik, które wypełniają letnie wieczory głośnym świergotem.
 

Park Narodowy Bükk

Bükk jest węgierskim pasmem górskim o najwyższej średniej wysokości, z czterdziestoma dwoma szczytami wyższymi niż 900 metrów, a najwyższa jest 959-metrowa Góra Istállós-kő. 97 procent gór pokryte jest lasami. Ze względu na mikroklimat zróżnicowanej powierzchni fauna i flora jest bardzo bogata. Oprócz gatunków śródziemnomorskich i wysokogórskich można spotkać tutaj również pozostałości gatunków z epoki lodowcowej. System krasowy gór liczący setki jaskiń, ma również ogromne znaczenie ze względu na zaopatrzenie w wodę pitną tego obszaru. Jaskinie górskie: Istállós-kő, Suba-lyuk lub Szeleta są ważnymi miejscami wykopalisk archeologicznych. 

Park Narodowy Dunaj-Drawa

Ten park pokazuje dziewiczy świat lasów łęgowych i bagien zalewisk otaczających Dunaj i Drawę. Tutaj znajduje się największa zalesione zalewisko na Węgrzech, Gemenc, które słynie ze stad jeleni i dzików, jak również ważny jest rezerwat ptaków. Tutaj żyje pewna część naszych chronionych ptaków, jest wśród nich Bielik, Rarug zwyczajny i Bocian czarny. Natomiast strome brzegi rzeki zamieszkują rodziny jaskółek. 

Park Narodowy Dunaj-Ipola

Niepowtarzalny wizerunek Parku Narodowego Dunaj-Ipola wynika z urozmaiconego ukształtowania powierzchni, ponieważ oprócz dolin rzecznych można również poznawać góry i równiny. Park położony wzdłuż pasma górskiego Pilis i Börzsöny, pomiędzy rzekami Dunaj i Ipola jest nadzwyczaj popularnym miejscem wycieczkowym. Góry zbudowane z wapienia i dolomitu są wspaniałym terenem do formowania jaskiń. Jest więc zrozumiałe, że większość z prawie 200 jaskiń parku narodowego znajduje się w Górach Pilis. Wśród walorów roślinnych charakterystycznych dla parku narodowego jest wiele gatunków, które występują wyłącznie w Basenie Karpackim, a niektóre okazy można spotkać tylko w Parku Narodowym Dunaj-Ipola. Taka jest na przykład Zapaliczka (Ferula sadleriana). Stoki górskie są miejscem uprawy przepięknej Sasanki wielokwiatowej i Sasanki łąkowej. 

Park Narodowy Fertő-Hanság

Jezioro Nezyderskie (Fertő tó) leżące na granicy z Austrią jest nie tylko miejscem wypoczynku i centrum sportowym, ale także pięknym domem dla ptaków, sitowia i solanek. Połowę powierzchni jeziora i prawie 90% terenów węgierskich pokrywa sitowie, natomiast na jednej trzeciej dominuje roślinność bagienna. Fauna i flora jeziora, sitowia, solanki, słone jeziora stanowią oddzielny świat. Najbardziej wartościowymi rybami żyjącymi w wodach jeziora są Piskorz, Sandacz pospolity, Muławka bałkańska, Szczupak pospolity i Karp nazyderski. W sitowiu mieszka pełna gracji Czapla biała, Warzęcha zwyczajna, Czapla purpurowa, Bąk zwyczajny, jak również Błotniak stawowy tutaj spędza czas wylęgu. Mieszkańcem tego terenu jest także jaszczurka, która pozostała tutaj z epoki lodowcowej. Słone jeziora są zamieszkiwane przez wiele garunków ptaków, między innymi przez Cyraneczkę zwyczajną, Szablodzioba zwyczajnego, Siewkę złotą. 

Park Narodowy Hortobágy

W 2020r. redaktorzy National Geographic Travel wybrali 25 najlepszych miejsc wyjazdowych na świecie w pięciu kategoriach: przygoda, kultura i historia, przyroda, rodzina i zrównoważony rozwój. Na tej znakomitej liście, która zasadniczo obejmuje miejsca, które należy zobaczyć w przyszłości, znalazł się również Park Narodowy Hortobágy. W Hortobágy do dzisiaj żyją tradycje pasterstwa i pastuchów koni, a niezmącona niczym przyroda oferuje cuda takie jak bogata fauna i flora, niezrównane możliwości wycieczek, nieskończona równina pusty (stepu). Słowo pusta jest pochodzenia słowiańskiego i oznacza pustkę. Nazwa ta nie jest przypadkowa, bowiem tutaj spada rocznie tylko 500 milimetrów opadów. Park demonstruje cztery oddzielne obszary: świat bagienny Egyek-Pusztakócs, staw Hortobágy, step Nyírő-Lapos-Nyárijárás oraz części parku przedstawiającą faunę i florę jeziora Cisa. Te wyżej wymienione części przyczyniły się do tego, aby ten rejon kraju był częścią Światowego Dziedzictwa. 

Park Narodowy Kiskunság

Rezerwat pielęgnuje walory przyrodnicze obszaru Dunaju i Cisy oraz obejmuje również część za Cisą w komitacie Csongrád-Csanád. Prastare jałowce w Bugac są najczęściej odwiedzaną częścią Parku Narodowego Kiskunság, jego centrum jest Muzeum Pasterstwa w Bugacpuszta. W okolicach Fülöpháza spotkacie się z ruchomymi wydmami, a w Apajpuszta z solankami. Na łąkach Szikra i Alpár jest wiele rozlewisk, gdzie można również zobaczyć białe nenufary i Grążele o żółtych kwiatach. W Tőserdő ptactwo takie jak Czaple białe, Perkozy dwuczube i Żurawie zapewniają fascynujący widok.
Jeziora Kunság położone na płaskowyżu Solti tworzą największy system jezior solankowych na Węgrzech, gdzie wysiadują jaja Szablodzioby zwyczajne i Rybitwy rzeczne. Na wyspie Korom znajduje się największe w Europie siedlisko Mew śmieszek. 

Park Narodowy Körös-Maros

Zadaniem parku narodowego jest ochrona terenów zasolonych, coraz bardziej kurczących się bagien, lasów łęgowych oraz zanikających stepów lessowych i ich dzikiej przyrody w południowej części za Cisą. Teren dzieli się na dwie dość zróżnicowane części: na Körösvidék wraz z jego charakterystycznymi zalewiskami i grzbiet lessowy Békés-Csanád, gdzie na przykład w pobliżu Dévaványa można spotkać największą w kraju populację Dropa zwyczajnego. Na tym obszarze żyje również więcej rzadkich gatunków ptaków znajdujących się pod ochroną. Takimi są na przykład Kulon zwyczajny lub Żwirowiec łąkowy, Kuropatwa zwyczajna, Uszatka błotna lub Błotniak łąkowy. 

Park Narodowy Őrség

Ten park poza Őrség obejmuje teren Vendvidék (Porabje), jak również nieuregulowaną Dolinę Raby. Pola Porabja w okolicach maja witają odwiedzających ogromną ilością różnobarwnych kwiatów, a tutejsze łąki upiększają mieniące się kolorami Firletki, Dzwonki i Jaskry. Mieszkańcem pól położonych między wzgórzami jest Szachownica kostkowa, Kosaciec syberyjski, Przeplatka aurinia, Czerwończyk nieparek i Derkacz. W Őrség można spotkać takie lasy bukowe i sosnowe, gdzie gnieżdżą się najmniejsze europejskie ptaki, Mysikrólik zwyczajny i Zniczek zwyczajny. Wzdłuż Raby składają jaja Żołna zwyczajna, Zimorodek zwyczajny i Czapla popielata, a w gajach wierzbowych w zalewiskach wzdłuż rzeki można znaleźć ślady bardzo rzadkiego bobra i wydry. 

PODRÓŻUJ TAK JAK WĘGRZY