Magyar Magyar

Debreczyn i okolice

Dzięki międzynarodowemu portowi lotniczemu miasto o tysiącu wizerunkach, Debreczyn jest obecnie łatwo dostępną destynacją dla cudzoziemców. Czas ruszać, warto tu się rozejrzeć!

Tętniąca życiem atmosfera miasta uniwersyteckiego od razu oczaruje zwiedzających: spacer po placu Kossutha, gdzie rokrocznie odbywa się Karnawał Kwiatowy Debreczyna lub na ulicy Piac (=rynek), gdzie od XVI wieku przez 300 lat odbywały się słynne debreczyńskie targi. Warto zwiedzić ważny symbol miasta zwanego kiedyś „kalwińskim Rzymem”, Wielki Kościół Reformowany lub można zajrzeć do synagogi ortodoksyjnych Żydów zbudowanej 127 lat temu na ulicy Pásti oraz zwiedzić najważniejsze muzeum Węgier: Muzeum Déri.

TO TEŻ MOŻESZ POLUBIĆ