Magyar Magyar

Hrad Boldogkő

Hrad BoldogkőBoldogkő Tokaj a Nyíregyháza

Hrad Boldogkő se tyčí na neuvěřitelně strmém, téměř svislém hřebenu pohoří Zemplén. Mezi jeho atrakce patří vojenská historie, mincovna a numismatické exponáty, cínoví/olovění vojáci, diorámy a dokonce i humorná klání. 

Hrad Boldogkő se tyčí na strmém, téměř svislém hřebenu západní části pohoří Zemplén. Když vylezete na hradební zdi, naskytne se vám velkolepý výhled na přírodní rezervaci Zemplén. Nejsou k dispozici informace, kdy přesně byl hrad postaven, ale víme, že jeho stavba započala před invazí Tatarů za účelem chránit cestu do Košic (Kassa).  

V roce 1282 získal hrad Ladislav IV. z rodu Tomajů a postavil pevnost, jež poté zůstala ve vlastnictví vládnoucího krále až do vymření dynastie Arpádovců. Dřívější padací most nahradila dřevěná deska spojující cestu a věžní bránu. Když projdete branou, ocitnete se na dolním nádvoří a odtud už je hrad celý váš. Přestože je malý a neucelený, uvnitř je k vidění celá řada pozoruhodných a zajímavých věcí, takže zde snadno strávíte dvě až tři hodiny. Hrad se skládá z dolní a horní části. V dolní části je nádvoří a zkrácená bašta, v horní donjon, hlavní hradní věž a palác. Výstava archeologických exponátů, vojenské historie, mincí, erbů a vlajek, kovárna i hradní vězení zavedou návštěvníky zpět do středověku. Ocitnete se v čase vlády krále Bély IV., Karla Roberta a na konci éry středověkých rytířů. Podle legendy pomohl Bodó, mistr sušení ovoce, králi Bélovi IV. ukrýt se před Tatary. Svůj vděk mu král vyjádřil darem okolní půdy s podmínkou, že na ní postaví hrad. Naštěstí měl Bodó sedm krásných a chytrých dcer, které se rozhodly vdát se pouze za takové muže, kteří budou ochotni pomáhat se stavbou hradu po dobu aspoň jednoho roku. Hrad byl tedy za sedm let postaven a dostal jméno Bodókő. Samozřejmě i samotný král byl přítomen na svatbách těchto dívek a vydal následující příkaz: „Na počest sedmi panen, těchto sedmi víl, které zde strávily svoje nejšťastnější období, ponese odteď tento hrad název Boldogkő.“ I když je to možná jen legenda, pamatuje se snadněji než skutečný příběh hradu.  

V křídle paláce se nachází největší expozice cínových/olověných vojáků ve střední Evropě a představuje známé bitvy z historie Uher. Scény zachycují tak složité detaily, jako jsou prvky ročních období nebo kouř z děl a pušek, na který se použil šedý materiál podobný bavlně. V létě je malebný hrad domovem skvělých rytířských klání spojených s žertováním a lehkým humorem. Potulní rytíři napodobují klání a za použití jednoručních nebo obouručních dlouhých mečů bojují s grácií, která nemá obdoby. Součástí velkolepé show jsou bitky s impozantními pozoruhodnými zbraněmi, nechvalně známými řemdihy a bojovými sekerami. Nejmalebnější částí hradu je tzv. Lví skála, nacházející se na konci 20 metrů vysokého hřebenu ostrého jako nůž, kde je postavena vyhlídková plošina. Při poslední renovaci byl vybudován dřevěný chodník, aby se návštěvníci mohli po nádherném hřebenu projít a rozhlédnout. Hradní sklepení a vinný sklípek jsou spojené, takže kdykoliv se budete cítit vyprahlí a památky vás unaví, můžete si v chladném prostředí odpočinout. Na úpatí hradu najdete rovněž středověkou restauraci. Neexistuje žádná obecná shoda, který maďarský hrad je nejmalebnější, ovšem hledáte-li jeden z nejkrásnějších výhledů, hrad Boldogkő na kopci Bodókő patří mezi ty nejlepší. Z Budapešti do Boldogkőváralja se dostanete po dálnici M3, sjedete na Miskolc a z Miskolce budete pokračovat směrem na Encs. Obujte si pevné boty a užijte si procházku. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ