Magyar Magyar

Krajina jak na Marsu ve Vértes - to musíte vidět!

GántOkolí Budapešti

Červenavý výběžek Bauxitového geologického parku v městečku Gánt je neskutečné místo a není náhodou, že se pravidelně objevuje jako místo pro národní i mezinárodní fotografování a natáčení videoklipů. Když už tu budete, projděte se po geologické stezce, která Vám zábavnou formou přiblíží práci milionů let a historii dolů ve Vértes!

Na jižním konci Gánt se ve Vértesu nacházejí dva opuštěné bauxitové doly, z nichž jeden začíná příroda rekultivovat, ale pro druhý byl Národním parkem Dunaj-Ipoly zamýšlen jiný účel. V bývalém povrchovém bauxitovém dole na úpatí kopce Bagoly se nyní nachází velmi zajímavá naučná stezka, která vede k úžasnému místu. Při procházce po stezce, kde se dříve povrchově těžilo, můžete vidět pozůstatky geologických epoch, které zde zůstaly. Při procházce marťanskou krajinou se můžete dozvědět, co se v této oblasti dělo v průběhu milionů let. Budete fascinováni barvami, vrstvami a tvary, které odhalila těžba: stěna dolu je vysoká asi 28 metrů a barvy horninového podloží, dolomitu, se díky různým minerálům pohybují od nažloutlé po purpurově červenou.

Kdy byl důl objeven?

Významné ložisko krasového bauxitu bylo v Gántu objeveno v roce 1920 a povrchový důl byl otevřen v roce 1926. Ve 30. letech 20. století patřil k nejznámějším bauxitovým dolům na světě a celou jeho kapacitu během druhé světové války využil německý válečný průmysl. Největší produkce 600 000 tun dosáhl důl v roce 1953, kdy byly postupně otevřeny různé povrchové doly a na okraji města Gánt se nacházelo pět bauxitových dolů. V 80. letech 20. století byla tato naleziště vyčerpána a v roce 1987 byla těžba ukončena. 

Hrajte a vyhrajte!

Na trase dlouhé 3,5 km je třináct stanovišť, po kterých byste se měli vydat v uvedeném pořadí, neboť je pro Vás sestavili odborníci. Po přečtení QR kódu na tabulích u každého stanoviště se Vám zobrazí otázky se třemi možnými odpověďmi. Zvolením správné odpovědi můžete sbírat body, které Vám po sečtení mohou přinést odměnu v pokladně. Pokyny si můžete přečíst také na plakátu na nástěnce u pokladny.

Kluci posedlí lokomotivami mají přednost

V šachtě na okraji bývalého povrchového dolu Gánt byla zřízena výstava o historii těžby bauxitu v roce 1926 v Maďarsku. Výstava zahrnuje zlatý věk těžby od roku 1914 do roku 1990. Expozice se skládá z otevřené výstavy na nádvoří, kde byly umístěny větší důlní stroje, a z podzemní expozice. Ve druhé z nich se nachází řada plakátů o historii těžby v pohoří Vértes a expozice nářadí, strojů a bezpečnostních systémů používaných při těžbě bauxitu. Pokud s sebou vezmete dítě, které je blázen do vláčků, budou ho na nádvoří zajímat zejména dvě bývalé lokomotivy přepravující bauxit.

Kolik času byste si měli na program vyhradit?

Stezku, která se skládá ze 13 stanic, lze příjemnou procházkou zvládnout za 1-1,5 hodiny. Prohlídka muzea zabere v závislosti na Vašem tempu asi 25-40 minut.

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ