Magyar Magyar

Po stopách lidových tradic

Szentendre Okolí Budapešti

Rolnický způsob života je stále více nahrazován moderním světem a urbanizací, ale ani tradice nejsou zcela zapomenuty. Také v Maďarsku existuje mnoho muzeí a skanzenů, které se starají o přežití lidového umění.

Tradiční architektura, kroje a motivy maďarských regionů, stejně jako rolnické tradice, se uchovávají v kolektivní paměti v muzeích lidového umění a skanzenech, kde se můžete seznámit s díly lidového umění v jejich prapůvodním prostředí. Z nich vynikají naše skanzeny, které nás svými domy zachovalými v původním stavu a vybavením vrací do doby před rozšířením městského způsobu života.

Skanzen, Szentendre

Pokladnice motivů dochovaná v muzeu

V několika maďarských regionech se nacházejí muzea věnovaná lidovému umění, která uchovávají tradiční motivy. Sbírky Muzea Matyó v Mezőkövesdu a Muzea Palóc v Balassagyarmatu obsahují významnou část typických krojů, textilií, nábytku a nádobí obou regionů a etnických skupin, stejně jako památky lidového náboženství, zvyků a tradic. Od roku 2012 se lidové umění Matyó považuje za součást světového duchovního dědictví UNESCO. Sbírka Muzea Reguly Antal v Zircu a Domu lidových řemesel se zaměřuje na tradiční lidová řemesla a prezentaci jejich nářadí a v jeho volném skladu můžeme vidět tradiční kovářské, kolařské, bednářské a ševcovské nářadí. Největší sbírka keramiky v Maďarsku, Muzeum keramiky Túri v Mezőtúru, skládající se z více než 8 000 keramik, byla specificky zaměřena na prezentaci lidové keramiky a lidových uměleckých nádob. 1000 předmětů Maďarského lidového muzea užitého umění, které funguje jako součást Domu tradic v Budapešti, představuje historii, tvůrce a trendy lidového užitého umění. Stejně jako v budapešťských muzeích, i v muzeích na venkově se pravidelně konají akce na podporu lidového umění a vzdělávací aktivity pro děti a dětské skupiny. 

Ve skanzenech neboli etnografických muzeích pod širým nebem můžete v mnoha částech země poznat tradiční rolnický svět v autentickém prostředí. Etnografické muzeum pod širým nebem v Szentendre představuje tradiční domácnosti, obecní, sakrální a hospodářské stavby z 18.-20. století v Maďarsku se zaměřením na typy obytných staveb typické pro dané regiony. Podobná muzea vybudovaná v jiných částech země jsou více spjata s místními specifiky a zachovávají typickou rolnickou kulturu regionu. Ve Skanzenu v Szenna ožívá lidová architektura Somogyské župy a Zselicu, v Národopisném muzeu pod širým nebem v Nagyvázsonyi poklady Bakonyu a Balatonské vysočiny, a Skanzen Göcsej v Zalaegerszegu minulost obcí v regionu Zala, například stodola v Nagykutaské rokli a chata pro vaření pálenky v Csöde. V Szalafő, v muzejní vesnici Pityerszer v regionu Őrség, se nachází archaické budovy Őrségu se slaměnou střechou na svém původním místě. Muzejní vesnice Sóstó v Nyíregyháze představuje lidovou architekturu kraje Szabolcs-Szatmár-Bereg. Muzeum vesnice kraje Vas v Szombathelyi shromáždilo typické domy a další stavby maďarské, německé, chorvatské a slovinské národnosti ze 27 vesnic z župy Vas. V 19 objektech etnografické sbírky pod širým nebem, která je součástí Národního památkového parku v Ópusztaszeri, jsou představeny tradice různých regionů země a je možné nahlédnout do života a řemesel ve vesnicích a na statcích z 19. století. A vesnice Hollókő, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, si stále zachovává rysy etnika palócské osady z počátku 20. století. Vlastně celá vesnice je jakýmsi skanzenem, lidová tradice zde skutečně zůstala součástí každodenního života. 

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ