Magyar Magyar

Győr a Pannonhalma pro seniory - 5 dny

Győr a Pannonhalma
Kolik času vám to zabere?
5 dny
Nejlepší způsob dopravy u tohoto programu:
autobus
veřejná doprava
osobní automobil
Čím je tato oblast známá:
Světové dědictví
Plavání a koupele
Lázeňská zařízení a ozdravná místa
Muzea a výstavy
Zámky, sídla a paláce
Kultura a památky
Církevní památky
Győr a Pannonhalma
Maďarsko pro seniory
1. den

Barokní centrum Győru

Historické jádro města se rozkládá na soutoku Dunaje a Ráby. Centrum si uchovalo svůj historický ráz. Naleznete tady většinu památek a turistických atrakcí.

Náměstí U Vídeňské brány (Bécsi kapu tér) je jedním z nejhezčích barokních náměstí v Maďarsku a také jedním z nejstarších v Győru. Všechny jeho budovy jsou památkově chráněné a jsou součástí národního dědictví. Náměstí Széchenyiho slouží již od 14. století jako tržiště. Právě zde se kdysi rozkládalo starověké římské město. Na náměstí stojí benediktinský kostel a klášter sv. Ignáce z Loyoly a Széchenyiho farmaceutické muzeum.

Ulice, náměstí a starobylé cechovní erby na průčelích domů nás vracejí zpět do minulosti. Zichyho zámeček, zámek rodu Esterházyů, muzea a kostely ukrývají starodávné poklady.Nechte se unést minulostí v tomto neobyčejně inspirativním městském centru.

Biskupský hrad a palác

Káptalandomb je už po staletí centrem Győru. Naleznete tady Biskupský hrad a palác. Palác je nejzachovalejším biskupským sídlem z období středověku v celém Maďarsku.

Budova vždy sloužila jako biskupská rezidence – s výjimkou dvou století v období novověku – a tento účel plní dodnes. Nejednou tady byla uložena maďarská královská koruna.


Jedním z nejpozoruhodnějších prvků biskupského hradu je věžovitá stavba ze 13. století. Ty nejlepší zážitky čekají na všechny návštěvníky ochotné vystoupat po schodech za úchvatným výhledem. Ve sklepních prostorách můžete shlédnout výstavu věnovanou životu a dílu Vilmose Apora.

Také Biskupský palác propojený s věží nabízí historicky cenné prvky. Okázalé barokní schodiště vzniklo ve druhé polovině 18. století a kapli paláce nechal v r. 1487 postavit biskup Orbán z Nagylucse. Novogotické detaily ho obohatily až později. Stavba se dochovala ve své původní podobě. Okna s charakteristickou kružbou a mistrně vyhotovený strop ve tvaru hvězdy jsou estetickými znaky gotické architektury.

 

Kaple sv. Ladislava

Győrskou baziliku založili za vlády krále svatého Štěpána. Je v ní uložena nejdůležitější církevní relikvie, kterou není jen svatá královská koruna, ale i herma svatého Ladislava.

Základy tohoto nejstaršího kostela v Győru pocházejí z období vlády sv. Štěpána. Při různých příležitostech opakovaně procházel renovací.

Herma – nejdůležitější maďarská národní a církevní památka (kromě svaté koruny) – je uložena v gotické kapli sv. Ladislava (Héderváry) situované jihozápadně od baziliky. Samotná herma je detailním sochařským portrétem krále svatého Ladislava. Jde o mistrovský kousek sedmihradských zlatníků a jeden z prvních příkladů filigránové techniky v Maďarsku.

 

2. dny

Pannonhalmské arciopatství

Pannonhalma se nachází pouhou půlhodinu jízdy od Győru. Po příjezdu se vypravte rovnou do Pannonhalmského arciopatství, památky figurující na seznamu světového dědictví.

Klášterní budovy střeží poselství z dávné minulosti. Klášterní komunita, která ho nyní obývá, nadále využívá dochované hmotné statky v souladu s jejich původním účelem.

K částem přístupným návštěvníkům patří kostel, krypta, křížová chodba a knihovna, v níž je uložena nejstarší jazyková památka psaná v maďarštině, zakládací listina opatství v Tihany. V objektu sídlí benediktinská střední škola v Pannonhalmě.

Na pozemcích opatství naleznete arboretum, výjimečnou bylinkovou zahradu, prvotřídní vinařství a restauraci.

 

3. dny

Termální lázně a koupaliště v Lipótu

Termální lázně a koupaliště v Lipótu se rozkládají v nádherném prostředí v blízkosti Győru a Mosonmagyaróváru. Místní termální voda byla v r. 2004 certifikována jako léčivá. Na návštěvníky tady čekají dva termální bazény, plavecký bazén, „líná řeka“, vířivka, bazén s masážními prvky, bazén s pláží na pozemku o rozloze 1 200 m2 a finská sauna ve vodním mlýně vystavěná na ostrově.

Nádherná 10hektarová pláž s živým trávníkem nabízí kromě koupání i další vyžití.

 

4. dny

Muzeum Hanság

Muzeum v Mosonmagyaróváru je již déle než 130 let nejucelenější sbírkou kulturního dědictví města a bývalé župy. Je to jedno z nejstarších muzeí v Maďarsku, kde můžete shlédnout výstavy věnované archeologickým a etnografickým specifikům a dějinám bývalé Mošonské župy a oblasti Hanság.

Součástí muzea je již po několik desetiletí stavba Cselley-ház, kde naleznete výstavu užitého umění, starořímské lapidárium a Gyurkovichovu sbírku maďarských obrazů z období posledních dvou set let.

 

Hrad v Mosonmagyaróváru

Základy hradu v Mosonmagyaróváru položil Svatý Štěpán na nevysokém vrchu, dnes známém jako Királydomb. Hrad byl vystavěn na zbytcích starořímské osady a během své existence několikrát přestavěn, což je patrné z nepravidelného obdélníkového půdorysu.

V průběhu středověku se majitelé hradu, který sehrával strategickou vojenskou úlohu, často měnili. Později byl kladen důraz zejména na obranu před Osmanskou říší. Hrad postupně ztrácel svůj vojenský význam a po několik let sloužil jako vězení. Nakonec se z něj stala významná vzdělávací instituce.

 

5. dny

Bazilika sv. Jakuba v Lébeny

Z Mosonmagyaróváru se vydejte do Lébény – města, v němž můžete navštívit významnou baziliku.

Bazilika sv. Jakuba v Lébény byla vystavěna v románském slohu. Kdysi to bývalo benediktinské opatství a středověký klášter a jedna z nejvýznamnějších středověkých památek architektury v Maďarsku. Bazilika na hlavním lébénském náměstí zvaném Církevní náměstí je pozoruhodná uvnitř i zvenčí, a to zejména díky štědrým darům jednoho šlechtického rodu a mistrovství hlavního architekta.

 

Výlet na kole/na lodi na Malém žitném ostrově (Szigetköz)

Szigetköz je ostrov, který obtékají řeky Dunaj a Mosoni-Duna. Ve skutečnosti jde o největší ostrov v Maďarsku o rozloze 375 km2. Pokud vás baví poznávat přírodu, určitě se tady budete cítit jako v sedmém nebi.

Oblast Szigetközu, známou také jako „dunajský dar“, obývají neuvěřitelně bohaté a rozmanité rostlinné a živočišné druhy. Na jejich průzkum se můžete snadno vydat na kajaku, kánoi nebo na kole.

Řeka Mosoni-Duna se na Szigetközu větví do tisícovky menších ramen vytvářejících ostrůvky a úzké kanály. Klikatá říční ramena jsou hustě porostlá rákosem, v němž spatříte vzácné ptáky, vydry a bobry. Můžete se tady i vykoupat. Řeka má břehy pokryté lesním porostem a štěrkové, místy písčité nebo bahnité koryto. Romantická krajina, stromy vyrůstající z vody, čluny u břehu jakoby ponechané svému osudu a poklidná atmosféra se tu snoubí v dokonalé harmonii. Odpočiňte si, užijte si dny na pláži a vydejte se za dobrodružstvím!

CESTUJTE JAKO MÍSTNÍ