Magyar Magyar

Muzeum Sztuk Pięknych

Muzeum Sztuk Pięknych BudapesztBudapeszt i okolice

Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie znaczy to samo, co Prado w Madrycie, Luwr w Paryżu, Ermitaż w Petersburgu czy Galeria Narodowa w Londynie. Arcydzieła od starożytności po sztukę współczesną.

Budynek Muzeum Sztuk Pięknych znajduje się w sąsiedztwie największego parku Budapesztu i łaźni termalnej, w miejscu światowego dziedzictwa na Placu Bohaterów. Jest to miejsce na stymulację umysłów, ożywienie ducha i pobudzenie ciała w ramach jednego zwiedzania.

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych wielkich galerii, prywatny zbiór potężnej węgierskiej rodziny magnackiej Esterházy jest podstawą kolekcji dzieł artystycznych w Muzeum Sztuk Pięknych, a nie zbiór cesarskich lub królewskich posiadłości. Obrazy, rysunki i ryciny tego zbioru zostały nabyte przez państwo węgierskie w 1870 roku. Od tamtej pory materiał wystawy został znacznie wzbogacony i jest obecnie uznany za największy zbiór w Europie Środkowej. Są tu wystawione dzieła między innymi następujących artystów: Leonardo, Raffaello, Tycjan, Dürer, El Greco, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Tiepolo, Goya, Manet, Monet, Toulouse-Lautrec, Renoir i Cézanne. 

We wczesnych latach zbiór znajdował się w budynku Akademii, który szybko stał się za mały. Otwarcia obecnego budynku w 1906 roku dokonał osobiście Franciszek Józef, cesarz Monarchii Austro-Węgierskiej, w ramach ogromnych milenijnych inwestycji. Na pierwsze znaczące powiększenie i przekształcenie trzeba było czekać sto lat. Odbudowę ukończono w 2018 roku, tak więc zmodernizowany budynek jest ponownie otwarty na zwiedzanie. 

Jak wszystkie główne muzea, Muzeum Sztuk Pięknych również ma stałe i czasowe wystawy. Stałą wystawę można dzielić na trzy większe części, jedną z nich jest wystawiona w Węgierskiej Galerii Narodowej położonej w Pałacu Budańskim. Jest na to historyczny powód: dzieła węgierskie były wyselekcjonowane w 1957 roku i wystawione na oddzielnej wystawie. Z tego powodu budynek Muzeum Sztuk Pięknych przedstawia dzieła europejskie od XIII do XVIII wieku, pokazując rozwój europejskiego malarstwa i rzeźbiarstwa oraz zmiany, które zaszły w stylach z upływem czasu. W dodatku oprócz kolekcji klasycznej galerii, trzecią wielką jednostkę stanowią antyczne greckie i rzymskie rzeźby i starożytne arcydzieła egipskie. 

Najpełniejszy zbiór dawnego malarstwa, grafiki i rzeźby obejmujący prawie całe średniowiecze, od wczesnego renesansu do późnego baroku, zawiera dzieła artystów włoskich, niemieckich, flamandzkich, holenderskich i hiszpańskich. Szczególnie dzieła włoskich i holenderskich artystów są bogato reprezentowane w tym zbiorze. Poza Holandią muzeum zawiera największą na świecie kolekcję holenderskich arcydzieł z XVII wieku, dla przykładu ponad 500 obrazów. W tym roku stała wystawa prezentująca sztukę z XVII i XVIII wieku zostanie ponownie otwarta dla zwiedzających - po zamknięciu dla publiczności - w nowo klimatyzowanych pomieszczeniach w Városliget / Parku Miejskim.  

Ta olbrzymia kolekcja stanowi również podstawę wystaw czasowych. Zebrane tu arcydzieła stanowią podstawę do wymiany w celu organizowania okazyjnych wystaw czasowych przez Muzeum Sztuk Pięknych. Przechowywane tutaj obrazy są poszukiwane przez muzea na całym świecie, w tym British Museum, Luwr, Uffizi i Washington National Gallery of Art.

Dzięki takim międzynarodowym wymianom w ostatnich latach odbyły się liczne udane wystawy, między innymi wystawa przedstawiająca dzieła Van Gogha, wystawa impresjonistów „Monet i przyjaciele”, wystawa „Od Botticelli do Tycjana”, wystawa „od Degas do Picasso”, wystawa Michelangela i ostatnio wystawa „Złota Era Sztuki Flamandzkiej” i wystawa Rubensa. Czasowe wystawy są organizowane tylko na trzy i pół miesiąca, ale przyciągają one średnio 200 tysięcy zwiedzających

Jedna z wystaw planowanych na 2020 rok przedstawia japońskie drzeworyty, które przetrwały Monarchię Austro-Węgierską i ich wpływ na sztukę europejską, a inna wystawa będzie na temat odkrycia grobu faraona Amenhotep II. Będzie również wystawa przedstawiająca sztukę Arbrechta Dürera – dzieła wybrane z głównego wczesnego zbioru niemieckiego materiału graficznego muzeum.

Planowana na jesień wystawa „Od Cézanne do Malevicha” prawdopodobnie wzbudzi wielkie zainteresowanie. Wystawa – przedstawiająca ponad 100 dzieł – pokazuje obrazy i grafiki Cézanne i sztuki czołowych artystów rosyjskiej awangardy i artystów ruchu Bauhaus. Następujące nazwy na pewno wzbudzą zainteresowanie: Mondrian, Malevich, Rodchenko, Klee, Feininger i László Moholy-Nagy. Przebywając w Budapeszcie koniecznie trzeba obejrzeć to muzeum!

WONDERS OF HUNGARY: MUSEUM OF FINE ARTS, BUDAPESTWe have launched a mini-series entitled Wonders of Hungary, occasionally presenting our country's beautiful treasures in about a minute to inspire you. Welcome to part 13, in which we roam the halls of the impressive Museum of Fine Arts in Budapest.
Wonders of Hungary: Museum of Fine Arts, Budapest
WOW Hungary - Greater Budapest
Great Market Hall Budapest
Wonders of Hungary: Buda Castle District

PODRÓŻUJ TAK JAK WĘGRZY