Magyar Magyar

Siedem najpopularniejszych szprycerów na Węgrzech

Zgodnie z węgierskimi tradycjami dotyczącymi wina i wody sodowej, lekkie wina z dobrą kwasowością są zazwyczaj mieszane z wodą sodową.

Fröccs (szprycer) – odświeżająca gazowana mieszanina wina i wody sodowej w jakieś proporcji – cieszy się uniwersalną popularnością. Trzeba uważać! Przygotowanie szprycera z wodą mineralną stanowi wielki faux pas, ponieważ zależnie od zawartości mineralności wody jej smak może mieć wpływ na smak samego szprycera.

Kisfröccs (mały szprycer): 1 dl wina + 1 dl wody sodowej

Nagyfröccs (duży szprycer): 2 dl wina + 1 dl wody sodowej

Hosszúlépés (długi krok): 1 dl wina + 2 dl wody sodowej

Házmester (gospodarz domu): 3 dl wina + 2 dl wody sodowej

Viceházmester (wicegospodarz domu): 2 dl wina + 3 dl wody sodowej

Nagy házmester (wielki gospodarz domu): 4 dl wina + 1 dl wody sodowej

Sportfröccs (szprycer sportowy): 1 dl wina + 4 dl wody sodowej 

PODRÓŻUJ TAK JAK WĘGRZY