Magyar Magyar

Śladami ludowych tradycji

Skansen w SzentendreSzentendreBudapeszt i okolice

Chłopski styl życia coraz częściej wypierany jest przez współczesny świat, urbanizację, ale tradycje nie zostają zapomniane. O utrzymanie sztuki ludowej na Węgrzech dbają również liczne muzea i skanseny. 

Muzea sztuki ludowej i skanseny, w których możemy zapoznać się z dziełami sztuki ludowej w ich oryginalnym środowisku zachowują w naszej pamięci tradycyjną architekturę, stroje i motywy regionów Węgier, a także tradycje chłopskie. Wśród nich wyróżniają się nasze skanseny, które z domami i ich wyposażeniem zachowanym w oryginalnym stanie przenoszą nas w czasy sprzed rozprzestrzenienia się miejskiego stylu życia. 

Skansen w Szentendre

Skarbnica motywów zachowanych w muzeum

W wielu węgierskich regionach muzea poświęcone sztuce ludowej wyraźnie strzegą tradycyjnych motywów. Znaczną część zbiorów w Muzeum Matyó w Mezőkövesd i Muzeum Palóc w Balassagyarmat zapewniają charakterystyczne stroje, tkaniny, meble i garnki oraz pamiątki związane z ludową religijnością i tradycjami oraz zwyczajami tych dwóch regionów. W 2012 roku sztuka ludowa Matyó została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zbiory Muzeum im. Antala Reguly w Zirc i Domu Rękodzieła Ludowego skupiają się na przedstawieniu tradycyjnych rzemiosł ludowych i ich narzędzi, w magazynie można na przykład zobaczyć tradycyjne narzędzia kowala, kołodzieja, bednarza i szewca. Największa kolekcja ceramiki na Węgrzech zebrana w Muzeum im.

Túri Fazekas w Mezőtúr licząca ponad 8 tysięcy wyrobów miała na celu przedstawienie ludowego garncarstwa oraz wyrobów ceramicznych. Natomiast 1000 przedmiotów znajdujących się w Węgierskim Muzeum Ludowej Sztuki Stosowanej działającym jako część budapesztańskiego Domu Tradycji przedstawia historię ludowej sztuki stosowanej, jej twórców i jej nurty. Zarówno w Budapeszcie, jak i w Muzeach na prowincji regularnie organizowane są imprezy w celu popularyzacji sztuki ludowej oraz sesje muzealno-pedagogiczne dla dzieci i grup dziecięcych.  

Powrót do przeszłości

W skansenach, czyli w muzeach sztuki ludowej na świeżym powietrzu znajdujących się w wielu miejscach w kraju możemy w oryginalnym środowisku zobaczyć tradycyjne wiejskie życie. Skansen w Szentendre prezentuje tradycyjne bramy, budynki wspólnoty, sakralne i gospodarcze z XVIII-XX wieku z regionów Węgier, skupiając się na typowej dla danego regionu zabudowie. Natomiast podobne skanseny wybudowane w innych punktach kraju są ściślej związane z lokalnymi cechami, zachowują pamięć o typowej kulturze chłopskiej danego regionu. W Skansenie w Szenna pokazane zostało budownictwo ludowe z komitatu Somogy i Zelic, w Skansenie w Nagyvázsony z Bakony i okolic Balatonu, natomiast w Skansenie Göcseji w Zalaegerszeg osady z Zala, na przykład jest tam stodoła z Nagykutas i chata bimbrownia z Csöde. W Őrség, w Szalafő w Wiosce Muzealnej Pityerszer na swoich pierwotnych miejscach stoją archaiczne budynki z Őrség z dachami pokrytymi słomą.

W Nyíregyháza we Wsi Muzeum Sóstó przedstawione jest budownictwo ludowe komitatu Szabolcs-Szatmár-Bereg. W Szombathely w Wiosce Muzealnej Vas zostało zebrane z gminy Vas 27 domów i innych budowli charakterystycznych dla narodowości węgierskiej, niemieckiej, chorwackiej i słoweńskiej. 19 zespołów budowlanych plenerowej kolekcji etnograficznej, wchodzących w skład Narodowego Parku Historycznego Ópusztaszer prezentuje tradycje różnych regionów kraju, zapewniając możliwość wglądu w życie i rzemiosło XIX-wiecznych wsi i gospodarstw. Natomiast Hollókő stanowiące część Światowego Dziedzictwa UNESCO zachowało do dnia dzisiejszego cechy charakterystyczne dla osady Palóc z początku XX wieku. W rzeczywistości cała wieś to pewnego rodzaju skansen, tutaj tradycje ludowe w rzeczywistości pozostały do dnia dzisiejszego częścią codziennego życia.  

PODRÓŻUJ TAK JAK WĘGRZY