Magyar Magyar

Pentru obținerea exceptării trebuie dovedit scopul comercial și economic al intrării în țară

Pentru a asigura buna funcționare a economiei maghiare, din data de 5 septembrie Guvernul a permis în mod nerestricționat sosirea din străinătate în scop de afaceri. Rezoluția privind condițiile detaliate ale exceptării pentru intrarea în țară poate fi citită mai jos.

Pe data de 4 septembrie a fost publicat ordinul de modificare care printre dispozițiile Decretului Guvernamental numărul 408/2020. (VIII. 30.) referitor la restricțiile de călătorie în perioada stării de alertă epidemiologice a introdus, printre altele, reguli speciale privind intrarea în țară în scopuri turistice sau economice.

 

Pe această bază, începând cu 5 septembrie 2020, persoanele care doresc să călătorească pe teritoriul Ungariei în scopuri economice sau de afaceri trebuie să țină cont de reglementările corespunzătoare paragrafului 10/A.§ și 10/B.§ din Decret. Reglementările se referă în mod specific la cetățenii maghiari care doresc să revină în Ungaria, precum și la cetățenii străini care doresc să intre în Ungaria, și permit ambelor grupuri de persoane implicate intrarea nerestricționată în Ungaria, cu condiția ca la intrare persoanele implicate să dovedească scopul economic și de afaceri al călătoriei lor.

Pentru exceptare este necesară o dovadă

Conform dispozițiilor, atât cetățenii maghiari, cât și cetățenii străini, au posibilitatea de a intra în țară fără restricții, totodată însă regulamentul impune ca scopul economic și de faceri să fie dovedit într-un mod credibil. În plus, reglementările stipulează că, în cazul în care în momentul intrării în țară există îndoieli cu privire la credibilitatea dovezii aduse, atunci trebuie respectate normele generale, adică în acest caz nu se aplică exceptarea de la restricțiile de intrare.

Întrucât exceptarea nu este automată, ci condiționată de îndeplinirea anumitor condiții, este important ca toți călătorii să acorde o mare atenție îndeplinirii integrale a acestor condiții.

Ce poate fi considerat scop de afaceri sau economic?

În privința călătoriilor cu scop de afaceri sau economic se poate pune întrebarea ce poate fi considerat de fapt drept scop de afaceri sau economic.

 

În această privință, Decretul nu conține reglementări, dar despre aceste concepte dispun alte norme legislative.

 

Conform punctului 10. al paragrafului 3.§ din Legea CXVII. din 1995 referitoare la impozitul pe veniturile personale (în cele ce urmează: Legea SZJA), se consideră călătorie oficială în scop de afaceri „călătoria necesară în interesul îndeplinirii sarcinilor legate de activitatea plătitoare, în vederea obținerii veniturilor persoanei fizice – cu excepția deplasării de la domiciliu la locul de muncă, la sediul sau punctul de lucru – incluzând aici în mod special deplasarea necesară datorită delegării sau lucrului efectuat la un alt angajator în cadrul unei activități diferite de contractul de muncă...“

 

Tot în Legea SZJA putem citi definiția activității economice, conform căreia activitate economică este considerată activitatea cu caracter comercial, respectiv activitatea permanentă sau cu caracter regulat, dacă aceasta vizează sau are ca rezultat obținerea contravalorii sale și este efectuată într-o formă independentă.

 

Activitatea economică este reglementată nu numai de Legea SZJA, ci și de Legea CXXVII din anul 2007 referitoare la taxa pe valoarea adăugată (în cele ce urmează: Legea TVA), care la alineatul (1) din paragraful 6.§ definește, în concordanță cu Legea SZJA, ce anume se poate considera drept activitate economică. Conform alineatului (2) al paragrafului 6.§ din Legea TVA, activitățile economice includ, în special, activitățile industriale, agricole și comerciale care vizează producția și distribuția, precum și alte activități de prestări de servicii, inclusiv cele intelectuale desfășurate ca profesiuni libere.

 

Pe baza definițiilor de mai sus, atunci când se evaluează natura economică sau de afaceri a călătoriei este indicat să se analizeze dacă călătoria are loc în vederea obținerii de profit sau venituri din activitatea unei întreprinderi economice sau al altei entități juridice, respectiv dacă este legată de aceasta.

 

Se recomandă utilizarea modelului de adeverință publicat oficial

 

Decretul nu conține norme detaliate privind eliberarea adeverinței în cazul caracterului economic și de afaceri al călătoriei, însă pentru călătoriile în scop de lucru și de afaceri sau economic (cum ar fi negocierea, participarea la expoziții, achiziționarea de materii prime etc.), călătorii ar trebui ca înainte de plecare să solicite de la angajatorii lor sau de la acea societate economică sau entitate juridică în al cărei interes este efectuată călătoria, o adeverință cu forță probantă deplină (semnată și ștampilată) sub formă de document sub semnătură privată. Pentru ca documentul să poată adeveri scopul comercial sau economic al călătoriei, trebuie să indice și motivul (scopul) concret al intrării în țară.

 

În cazul călătoriilor în scop de afaceri și economic, toți călătorii, societățile economice și alte entități juridice ar trebui să acorde o atenție deosebită măsurii în care, pe baza reglementării de mai sus, călătoriile sunt într-adevăr de afaceri și economice și, în caz afirmativ, ar trebui să se acorde o atenție deosebită și adeverinței cerute de Decret. Pentru a facilita acest lucru, pentru întocmirea adeverinței, persoanele implicate au posibilitatea să DESCARCE DE AICI șablonul oficial al documentului, care va fi curând disponibil și pe site-ul police.hu.

Pentru persoanele aflate în tranzit decretul prevede următoarele

Cetățenii străini care sosesc din străinătate pot intra pe teritoriul Ungariei numai în cadrul circulației persoanelor, în scopul tranzitării, dacă în momentul intrării se supun unei examinări medicale, iar examinarea medicală nu stabilește suspiciunea de infecție.

 

O altă condiție a intrării în țară este ca cetățenii străini care vin din străinătate:

 

1. (a) să îndeplinească condițiile de intrare prevăzute în Codul Frontierelor Schengen,

 

2. (b) să dovedească în mod credibil scopul călătoriei și țara de destinație a călătoriei, precum și

 

3. c) să aibă asigurată intrarea în țara de destinație și, în acest scop, intrarea în statul vecin al Ungariei aflat pe ruta călătoriei planificate.

 

Inspectorul general al poliției publică pe site-ul oficial al poliției punctele de trecere a frontierei rutiere pentru intrarea și ieșirea traficului de tranzit, ruta traficului de tranzit, locurile de odihnă și intervalul de timp disponibil pentru ieșirea din Ungaria.

Regulile detaliate ale tranzitului

Cetățeanul străin care sosește din străinătate poate călători pe teritoriul Ungariei numai pe o rută stabilită de inspectoratul general de poliție și, cu puține excepții, se poate opri numai din motive indispensabile tranzitului - în special din motive de sănătate sau tehnice - și doar în locurile de odihnă stabilite de inspectorul general al poliției. Călătorii trebuie să părăsească teritoriul Ungariei în termenul stabilit de inspectoratul general de poliție, dar în cel mult 24 de ore.

Pe lângă oprirea într-un anumit loc de odihnă, cetățenii străini își pot întrerupe deplasarea și se pot opri pe ruta specificată numai în cazul unei urgențe tehnice sau de sănătate care necesită o intervenție imediată.