Conventions
English
Magyar

Platné podmínky pro vstup do Maďarska (aktualizováno)Vzhledem k mezinárodní pandemické situaci vstoupily počátkem září v platnost nové podmínky vstupu na území Maďarska, které shrnujeme níže.

Občané cizích zemí

Od 1. září nemohou vstoupit na území Maďarska občané cizích zemí za účelem turismu.

Pro země V4 platí mírnější podmínky. Občané České republiky, Polska a Slovenska, kteří si rezervovali ubytování v Maďarsku již dříve, mohou na území Maďarska vstoupit s jedním negativním testem ne starším než pět dní a pro občany Maďarska, kteří si již dříve rezervovali ubytování ve visegrádských zemích, bude rovněž dostačující jeden negativní test po návratu.

 

Občané cizích zemí mohou na území Maďarska vstoupit pouze ve výjimečných případech, výjimku může udělit policejní orgán příslušný podle místa vstupu, v případě překročení hranic na mezinárodním letišti Ference Liszta v Budapešti Policejní ředitelství XVIII. obvodu (BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság).

Policejní orgán může povolit vstup, pokud žadatel prokáže, že účelem vstupu je:

1. účast na procesním úkonu souvisejícím se soudním nebo úředním řízením konaným v Maďarsku doložená dokladem vydaným maďarským soudem nebo úřadem,

 

2. obchodní činnost nebo jiný výkon práce, jejichž odůvodněnost dokládá pozvánka ústřední státní správy, samostatného regulačního orgánu nebo autonomního orgánu státní správy,

 

3. využití zdravotní péče doložené lékařským doporučením nebo jiným odpovídajícím dokladem,

 

4. plnění studijních nebo zkouškových povinností na základě studijního právního vztahu doloženého potvrzením vydaným vzdělávacím zařízením,

 

5. cestování osobní dopravou související s výkonem práce týkající se přepravní činnosti, je-li účelem cesty přesun do výchozího bodu přepravního úkolu (na místo započetí výkonu práce) nebo návrat domů osobní dopravou po takovémto výkonu práce v případě doložení potvrzením vydaným zaměstnavatelem,

 

6. účast na rodinných událostech (sňatek, křtiny, pohřeb),

 

7. péče o příbuzného podle zákona č. V z roku 2013, o občanském zákoníku,

 

8. účast na významných mezinárodních sportovních, kulturních nebo církevních událostech nebo

 

9. jiný opodstatněný důvod.

Žádost a odvolání lze podat výhradně elektronickou formou, prostřednictvím elektronického formuláře vytvořeného za tímto účelem v maďarském nebo anglickém jazyce. Originál podané písemnosti je třeba předložit při vstupu na území Maďarska.

Při vstupu na území Maďarska může být cestující podroben zdravotní prohlídce. Pokud zdravotní prohlídka zjistí podezření na infekci, cestující nemůže vstoupit na území Maďarska. Pokud nevznikne podezření na infekci, cestující bude na 14 dní umístěn do karantény stanovené epidemiologickým orgánem nebo do úřední domácí karantény. Od této povinnosti může být cestující osvobozen, předloží-li do 5 dnů dva negativní testy odpovídající odborným hygienickým předpisům, provedené s odstupem nejméně 48 hodin.

 

Výše uvedená nařízení vztahující se na překračování hranic s ohledem na současnou epidemiologickou situaci zůstávají v platnosti nejméně do 1. prosince.

Úřady uznají i zahraniční PCR test

V případě vstupu na území Maďarska úřady uznají jeden PCR test provedený v některé ze zemí schengenského prostoru za rovnocenný s testem provedeným v Maďarsku. Podle nařízení vlády č. 422/2020 (IX. 4.), které vstoupilo v účinnost dne 5. září, budou kromě testů provedených v zemích schengenského prostoru uznány i PCR testy SARS-CoV-2 provedené ve Spojených státech amerických a v Kanadě, jejichž výsledek dotyčná osoba doloží dokladem v maďarském nebo anglickém jazyce.

 

Občanům cizích zemí, kteří mají v Maďarsku platnou rezervaci, doporučujeme kontaktovat cestovní kancelář. Ubytovací zařízení a poskytovatelé služeb v Maďarsku postupují flexibilně.

 

Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti, v současnosti je však prvořadá ochrana lidského zdraví a životů. Přísná opatření jsou nutná v zájmu toho, abychom mohli co nejdříve opět přijímat hosty bezpečně a svobodně.

Cestování za obchodními účely je povoleno

V zájmu nerušeného fungování maďarského hospodářství vláda od 5. září umožňuje bez omezení vstup ze zahraničí za obchodními účely. Nařízení vlády upravuje podmínky cest za obchodními, respektive hospodářskými účely podle následujících ustanovení.

 

Nařízení vlády č. 408/2020 (VIII. 30.) se doplňuje o následující podzáhlaví:

 

"6/A. Ustanovení týkající se cest za obchodními, respektive hospodářskými účely

 

§ 10/A. (1) Je-li účelem vstupu na území Maďarska obchodní nebo hospodářská činnost a pokud tuto skutečnost občan Maďarska při návratu do Maďarska doloží, občan Maďarska může na území Maďarska vstoupit bez omezení. (...)

 

§ 10/A. (1) Je-li účelem vstupu na území Maďarska obchodní nebo hospodářská činnost a pokud tuto skutečnost občan cizí země při vstupu do Maďarska doloží, může na území Maďarska vstoupit bez omezení.“

 

Další informace o výjimkách souvisejících se vstupem při cestách za obchodními účely: KLIKNĚTE ZDE

Přeshraniční pracovníci

 

Občané sousedních zemí a občané Maďarska žijící v těchto zemích mohou vstoupit na území Maďarska nanejvýš na dobu 24 hodin, do vzdálenosti 30 km od státní hranice. Při cestě zpět mohou rovněž cestovat bez omezení, pokud doba jejich pobytu v zahraničí nepřekročila 24 hodin.

 

Tranzitní cestující

 

Občané cizích zemí přijíždějící ze zahraničí mohou vstoupit na území Maďarska osobní dopravou za účelem tranzitu, jestliže se při vstupu podrobí zdravotní prohlídce a zdravotní prohlídka nezjistí podezření na infekci.

 

Sportovní a kulturní akce

 

Přísné podmínky přicestování a vycestování na sportovní události se rozšiřují také na kulturní akce.

Podle těchto podmínek může divák mezinárodní sportovní události nebo kulturní akce pořádané v Maďarsku vstoupit do země, pouze pokud disponuje negativním výsledkem PCR testu, má vstupenku na danou akci a podrobí se zdravotní prohlídce, a dále je povinen do 72 hodin od vstupu zemi opustit.

 

Občané Maďarska

 

Občané Maďarska navracející se ze zahraničí se musejí na 14 dní - nebo na dobu, dokud nepředloží dva negativní testy provedené odstupem dvou dnů - uchýlit do domácí karantény.

Pokud zdravotní vyšetření zjistí podezření na infekci, bude občan umístěn do stanovené karantény nebo - pokud to nepředstavuje epidemiologické riziko - do úřední domácí karantény.

Na žádost osoby umístěné do karantény může epidemiologický orgán povolit osobě umístěné do karantény absolvovat do 5 dnů, s odstupem nejméně 48 hodin dva testy odpovídající odborným hygienickým předpisům (molekulárně biologické vyšetření - PCR test SARS-CoV-2). V případě, že virus nebyl prokázán, může být dotyčná osoba od opatření karantény osvobozena.

 

AKTUÁLNÍ COVID INFORMACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Aktuální informace jsou k dispozici na některé z následujících stránek:

wowhungary.com, spiceofeurope.com, abouthungary.hu, konzuliszolgalat.kormany.hu/en

 

Zahraniční návštěvníci mohou své otázky posílat na e-mailovou adresu covid19@mtu.gov.hu.