NOI REGULI DE INTRARE ÎN UNGARIA ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2021

În ceea ce privește pandemia internațională, începând cu data de 1 iulie 2021, au intrat în vigoare în Ungaria noi norme de intrare, care sunt rezumate mai jos.

Decretul guvernamental nr. 408/2020 (VIII. 30.) privind restricțiile de călătorie în perioada de pregătire epidemiologică stabilește normele de intrare în perioada respectivă. 

Cerințele legale referitoare la restricțiile de călătorie nu se aplică următoarelor situații:

  • trecerii frontierei în contextul traficului de marfă,
  • trecerii frontierei cu pașaport diplomatic, pașaport de serviciu străin, pașaport de serviciu și pașaport de serviciu de marinar,
  • persoanelor care dovedesc într-un mod satisfăcător la intrarea în Ungaria faptul că au trecut prin boala COVID-19 (în cele ce urmează: infecție) cu 6 luni înainte de data cererii de trecere a frontierei,
  • persoanelor care, pe parcursul trecerii frontierei, dovedesc faptul că sunt protejate împotriva coronavirusului, prin prezentarea certificatului oficial privind protecția împotriva coronavirusului, emis conform Decretului guvernamental nr. 60/2021 din 12 februarie (în cele ce urmează: certificatul de protecție), respectiv a legitimației oficiale potrivite pentru dovedirea identității indicate pe certificatul de protecție,
  • persoanelor care dispun de certificate de protecție emise de țări care au încheiat cu Ungaria un acord bilateral privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de protecție și își dovedesc protecția împotriva coronavirusului prin prezentarea legitimației oficiale emise de către aceste țări, respectiv
  • începând cu data de 10 mai 2021, asupra acelor persoane cu vârsta sub 18 ani care se află sub tutela unei persoane descrise la punctele anterioare, în compania căreia trece granița Ungariei.

Recunoașterea reciprocă a certificatelor de protecție este stabilită prin decretul comun al ministrului de externe și al ministrului responsabil cu controlul frontierelor: Decretul Ministerului Economiei și Afacerilor Externe (KKM) nr. 7/2021 din 29 aprilie privind recunoașterea reciprocă a legitimațiilor de protecție.

Cetățeni străini

Cetățenii care nu sunt cetățeni maghiari pot intra pe teritoriul Ungariei numai în cazuri excepționale, iar derogarea de la normele de intrare poate fi acordată numai de către secția de poliție competentă la punctul de intrare în Ungaria sau de către secția de poliție a districtului 18 din cadrul Direcției Generale de Poliție din Budapesta, la intrarea pe Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta.

 

Poliția poate autoriza intrarea în cazul în care solicitantul dovedește că scopul intrării este:

 

1. participarea la o etapă procedurală a unei proceduri judiciare sau administrative din Ungaria, dovedită cu un act emis de o instanță sau o autoritate maghiară,

2. primirea de asistență medicală cu trimitere de la o instituție de sănătate sau altă dovadă corespunzătoare,

3. o obligație de studiu sau de examinare bazată pe statutul de student sau elev, dacă este dovedită cu un certificat eliberat de instituția de învățământ,

4. călătoriile de pasageri legate de munca asociată cu expedierea, al căror scop este călătoria până la punctul de plecare al misiunii de expediere (locul de începere a activității) sau întoarcerea acasă prin călătorii de pasageri după această muncă, dacă se dovedește cu certificatul eliberat de angajator,

5. participarea la evenimente familiale (căsătorie, botez, înmormântare),

6. îngrijirea unei rude în conformitate cu Legea V din 2013 din Codul civil,

7. participarea la un eveniment religios internațional major; sau

8. alte motive de echitate.

 

Cererea poate fi transmisă numai prin mijloace electronice, utilizând formularele electronice relevante în limba maghiară sau engleză. Copia originală a documentului depus trebuie prezentată la intrarea pe teritoriul Ungariei.

 

La intrarea în Ungaria, pasagerul poate fi supus unui examen medical. În cazul în care o astfel de examinare determină o suspiciune de infecție, pasagerul nu poate fi autorizat să intre pe teritoriul Ungariei. În cazul în care nu există nicio suspiciune de infecție, pasagerul este cazat în carantină desemnată de autoritatea epidemiologică competentă timp de 10 zile sau în carantină oficială la domiciliu. Pasagerul poate fi scutit dacă prezintă două teste negative în conformitate cu reglementările medicale profesionale în termen de 5 zile, cu o diferență de cel puțin 48 de ore între teste.

Teste PCR efectuate în străinătate

La intrarea în Ungaria, un test PCR efectuat o dată într-un stat membru Schengen este recunoscut ca fiind echivalent cu testul maghiar. Pe lângă țările aparținând spațiului Schengen, sunt acceptate și testele PCR SARS-CoV-2 efectuate în Republica Croația, în Statele Unite și în Canada, al căror rezultat trebuie să fie atestat cu un document în limba maghiară sau engleză.

 

Recomandăm cetățenilor străini care au rezervări valabile pentru Ungaria să contacteze agențiile de turism. Unitățile de cazare și furnizorii de servicii din Ungaria sunt flexibili.

 

Vă rugăm să acceptați scuzele noastre pentru neplăcerile create, dar protecția sănătății și a vieții umane este prioritară acum. Sunt necesare măsuri stricte pentru a ne asigura că putem primi din nou oaspeți în siguranță și în mod liber cât mai curând posibil.

Călătorii în scop de afaceri

Norme aplicabile cetățenilor maghiari

 

După călătoria din Ungaria în scopuri economice sau de afaceri, cetățenii maghiari pot intra pe teritoriul Ungariei - sub rezerva excepției de mai jos - în conformitate cu normele definite în subtitlul "Norme privind intrarea cetățenilor maghiari în Ungaria".

În cazul în care scopul călătoriei este o activitate economică sau de afaceri, dovedită de cetățeanul maghiar care se întoarce în Ungaria, acesta poate părăsi și reintra pe teritoriul Ungariei fără restricții:

 

a) dintr-un stat membru al Uniunii Europene,

b) din alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, altele decât cele prevăzute la lit. a),

c) dintr-un stat, cu un statut juridic echivalent cu cel al unui stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European, în ceea ce privește libertatea de circulație și dreptul de ședere, în conformitate cu un acord internațional încheiat între Comunitatea Europeană și statele sale membre, și cu state care nu sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European,

d) din statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană,

e) din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sau

f) dintr-un stat desemnat prin decret de către ministrul însărcinat cu politica externă, de comun acord cu ministrul însărcinat cu poliția de frontieră, altul decât cele enumerate la literele a)-e).

 

 

Normele aplicabile cetățenilor din afara Ungariei

 

Cetățenii din afara Ungariei pot intra pe teritoriul Ungariei în scopuri economice sau comerciale - sub rezerva excepției de mai jos - în conformitate cu normele definite în subtitlul "Norme privind intrarea în Ungaria a cetățenilor din afara Ungariei".

 

În cazul în care este cetățean al

 

a) unui stat membru al Uniunii Europene,

b) altor state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, altele decât cele prevăzute la lit. a),

c) unui stat, cu un statut juridic echivalent cu cel al unui stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European, în ceea ce privește libertatea de circulație și dreptul de ședere, în conformitate cu un acord internațional încheiat între Comunitatea Europeană și statele sale membre, și cu state care nu sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European,

d) unui stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană,

e) Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sau

f) unui stat desemnat prin decret de către ministrul însărcinat cu politica externă, de comun acord cu ministrul însărcinat cu poliția de frontieră, altul decât cele enumerate la literele a)-e),

 

sau o persoană autorizată să se afle într-un astfel de stat pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, intră în Ungaria în scopuri economice sau comerciale, pe care le dovedește la intrarea pe teritoriul Ungariei, poate intra pe teritoriul Ungariei fără restricții.

 

În cazul în care, la intrarea în Ungaria a unui cetățean care nu este cetățean maghiar, există îndoieli cu privire la autenticitatea dovezii motivului de mai sus, se aplică normele privind intrarea în Ungaria a cetățenilor care nu sunt cetățeni maghiari.

Navetiștii transfrontalieri

Cetățenii statelor vecine, precum și cetățenii maghiari care locuiesc acolo, pot intra pe teritoriul Ungariei pentru o perioadă de până la 24 de ore, pe o distanță de 30 de kilometri de la frontiera de stat. De asemenea, cetățenii maghiari se pot întoarce de pe teritoriul statelor vecine fără restricții, dacă durata șederii lor în străinătate nu a depășit 24 de ore și dacă, în țara vecină, nu au părăsit zona de maximum 30 de kilometri de la frontiera de stat.

Călători în tranzit

Persoanele care nu sunt cetățeni maghiari și care sosesc din străinătate în tranzit pot intra pe teritoriul Ungariei, cu condiția ca aceștia să fie de acord cu un examen medical la intrare și ca acest examen să nu determine o suspiciune de infecție.

 

Ca o condiție suplimentară de intrare în scopul călătoriei în tranzit

a) cetățenii din afara Ungariei care sosesc din străinătate trebuie să îndeplinească condițiile de intrare prevăzute în Codul Frontierelor Schengen,

b) cetățenii din afara Ungariei care sosesc din străinătate trebuie să prezinte o dovadă satisfăcătoare a scopului călătoriei și a țării de destinație, și

c) se va asigura intrarea în țara de destinație a resortisanților din afara Ungariei care sosesc din străinătate, precum și intrarea acestora, în acest scop, în statele vecine Ungariei situate de-a lungul traseului de călătorie planificat.

 

În timpul tranzitului pe teritoriul Ungariei, persoanele care nu sunt cetățeni maghiari și sosesc din străinătate în scopuri de tranzit pot călători numai pe traseul stabilit de comisarul șef al poliției naționale și publicat pe site-ul oficial al poliției. Aceștia se pot opri numai din motive esențiale pentru tranzit și numai în locurile de odihnă stabilite de comisarul-șef al poliției naționale și publicate pe site-ul oficial al poliției. Aceștia trebuie să părăsească teritoriul Ungariei în intervalul de timp stabilit de comisarul-șef al poliției naționale în acest scop, dar nu mai târziu de 24 de ore.

 

Pe lângă opririle efectuate în locurile de odihnă desemnate de comisarul-șef al poliției naționale, persoanele care nu sunt cetățeni maghiari și care sosesc din străinătate și intră în Ungaria în scop de tranzit, pot întrerupe călătoria și se pot opri de-a lungul traseului desemnat numai în caz de urgențe tehnice sau de sănătate care necesită o intervenție imediată.

 

Punctele rutiere de trecere a frontierei care servesc la intrarea și ieșirea traficului de tranzit, rutele de tranzit, locurile de odihnă și intervalul de timp disponibil pentru a părăsi Ungaria sunt stabilite de către comisarul-șef al poliției naționale și sunt publicate pe site-ul oficial al poliției.

Evenimente sportive și culturale

Condițiile stricte aplicabile la intrarea și ieșirea de la evenimentele sportive din Ungaria se aplică și în cazul evenimentelor culturale.

În conformitate cu aceste condiții, participanții la evenimente sportive și culturale internaționale organizate în Ungaria pot intra în Ungaria numai dacă au un rezultat negativ la testul PCR, testul unic fiind efectuat în termen de 3 zile înainte de intrare, și dacă prezintă biletul de intrare la eveniment și sunt de acord cu un examen medical, dacă este necesar. Participanții la evenimente sportive internaționale și evenimente culturale organizate în Ungaria trebuie să părăsească țara în termen de 72 de ore de la intrare.

Cetățeni maghiari

Cetățenii maghiari care se întorc din străinătate trebuie să intre în carantină timp de 10 zile, sau până când pot prezenta două teste negative efectuate la două zile distanță.

 

În cazul în care examenul medical determină suspiciunea de infecție, aceștia sunt cazați într-o carantină desemnată sau, dacă acest lucru nu prezintă un risc epidemiologic, într-o carantină oficială la domiciliu.

 

La cererea persoanei cazate în carantină, autoritatea epidemiologică poate autoriza persoana aflată în carantină să efectueze două teste - efectuate în termen de 5 zile, la cel puțin 48 de ore distanță - în conformitate cu reglementările medicale profesionale (teste biologice moleculare - testul PCR SARS-CoV-2). În cazul în care virusul nu este detectat, persoana în cauză este scutită de carantină.

.

.

Informații suplimentare

Pentru informații actualizate, vă rugăm să vizitați oricare dintre următoarele site-uri:

VISITHUNGARY.COM,

ABOUTHUNGARY.HU,

KONZULISZOLGALAT.KORMANY.HU/EN

 

Oaspeții străini pot transmite întrebări la următoarea adresă de e-mail:

COVID19@MTU.GOV.HU.